Aantal bitcoin geldautomaten daalt weer


Het aantal geïnstalleerde Bitcoin geldautomaten is wereldwijd aanzienlijk afgenomen. Zelfs met 11.1 procent, zo blijkt uit information van Coin ATM Radar.

De piek was augustus 2022 met een totaal van 39,376 geïnstalleerde machines. De grootste daling werd waargenomen in de Verenigde Staten waar het aantal ATMs met 15,4 procent afnam.

In Australië, Canada, Spanje en Polen is er nog wel sprake van groei.

De gedaalde waarde van de bitcoin zal ongetwijfeld hieraan ten grondslag hebben gelegen, evenals de geringe meerwaarde voor gebruikers.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top