AI Act pas volgend jaar klaar
De Europese Unie wilde nog dit jaar de AI Act af hebben, maar het wordt start volgend jaar. Spanje, dat tot 1 januari 2024 EU-voorzitter is, wil de process nog voor nieuwjaar afgerond hebben, maar volgens Reuters lijkt dit niet haalbaar.

Start juli vertelde Thierry Breton, EU Commissaris voor de Interne Markt, nog dat de opstelling van Europese regelgeving aangaande ai binnen twee maanden afgerond zou zijn. ‘We zijn nu bezig met de afronding van wat we onze AI Act noemen. Het is afgerond met de Europese Raad, de 27 lidstaten. Ze zijn het eens geworden over hun standpunt. Het is ook afgerond met ons parlement. Het parlement heeft nu zijn standpunt bepaald, dus we zitten nu in het afrondende proces. Het zal waarschijnlijk twee of drie maanden duren en dan zal het uitvoerbaar zijn.’ Die woorden blijken nu iets te optimistisch te zijn, aldus vier bronnen in een artikel van Reuters.

Controle op modellen

De Raad van Europa, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het nog niet met elkaar eens hoe de regulering van ai-modellen moet worden ingericht. Volgens de bronnen die Reuters heeft gesproken is het waarschijnlijk dat in januari een vierde overlegronde tot een besluit moet leiden.

De vraag is hoe specifiek de controles op ai-modellen moeten zijn. De moist wil voorschrijven dat ontwikkelaars de risico’s van een mannequin inschatten en testen in hoeverre die risico’s er echt toe doen. Ook ligt de vraag voor of de controle op ai-modellen moet toenemen met het aantal gebruikers.

De moist is al twee jaar in de maak en lijkt door de snelle groei van grote taalmodellen te worden ingehaald door de werkelijkheid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top