AP verwerpt opnieuw moist voor data-uitwisseling
Het wil maar niet lukken met het wetsvoorstel dat de uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties en non-public partijen regelt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan zich ook niet vinden in de derde versie van de Moist gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), bedoeld om ondermijnende criminaliteit flink aan te pakken.

De privacy-waakhond eist voorafgaande toetsing door de rechter, iets waar het huidige voorstel niet in voorziet. De AP wil deze additional waarborg bij het delen van persoonsgegevens van burgers die in het kader van zware criminaliteit ‘in beeld’ komen. Nu gebeurt dat met verschillende overheden en soms ook met non-public partijen zoals het Financieel Expertisecentrum (FEC). De AP wil zo’n toets niet aan de deelnemers van het samenwerkingsverband overlaten, omdat zij niet onafhankelijk en onpartijdig zouden zijn. AP-voorzitter Aleid Wolfsen neemt het daarbij voor lief dat de aanpak van de zware criminaliteit hierdoor opnieuw vertraging oploopt.

De AP verwees de eerste en tweede versie van de WGS naar de prullenbak. Daarop kwam het ministerie met een derde versie plus een uitwerking op het wetsvoorstel (BGS), die nu ook door de AP is beoordeeld. Daarin is geregeld dat er sprake moet zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen voor mogelijke criminaliteit. Verder wordt de mogelijkheid om zonder instemming van het parlement nieuwe samenwerkingsverbanden aan te wijzen geschrapt uit de WGS. Met het BGS en na opeenvolgende versies van het wetsvoorstel, is het geheel sterk verbeterd, oordeelt de AP.

Desondanks zetten de juridische scherpslijpers van de AP het licht opnieuw op rood. Ook wil de AP dat belangrijke punten uit het BGS in de moist zelf worden vastgelegd.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven