Archeologen vinden lichamen en fresco’s uit de oudheid in Pompeï | Wetenschap
In Pompeï zijn maandag botresten gevonden van drie mensen die in het jaar 79 zijn omgekomen na een vulkaanuitbarsting. Ook zijn op de muren van de archeologische vindplaats fresco’s aangetroffen waarop allerlei goden worden afgebeeld.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top