Brengt AutoGPT ons stap dichter bij autonome ai?
Het moet wel erg baanbrekend zijn, willen we onze wenkbrauwen nog optrekken bij ai-toepassingen. Toch zorgde de introductie van AutoGPT voor opschudding. Wat is AutoGPT, waarom is het zo populair en is dit de eerste stap richting een Artificiële Algemene Intelligentie (AGI)?

Autonomous Generative Pre-trained Transformer (AutoGPT) is een opensource-experiment dat voortbouwt op GPT-4, een multimodaal taalmodel gemaakt door OpenAI. AutoGPT heeft een zelfstandig beslissingsvermogen, waardoor er geen menselijke handeling meer nodig is om vervolgtaken uit te voeren: het verdeelt een gegeven opdracht in kleine subtaken die door GPT-4 worden uitgevoerd. AutoGPT is te zien als een ‘agent’ die probeert een gegeven opdracht zelfstandig uit te voeren door gebruik te maken van een kader dat hem in staat stelt om te redeneren en te handelen.

Zo zijn er al voorbeelden te vinden over AutoGPT die de waarde van aandelen beoordeelt of een pizza bestelt. Deze technologie maakt de weg vrij voor volledige automatisering, wat het specifiek interessant maakt voor de bedrijfssector.

Autonoom

“Het enthousiasme waarmee AutoGPT werd ontvangen door ChatGPT-liefhebbers, is te verklaren door de vernieuwende eigenschappen”

Het enthousiasme waarmee AutoGPT werd ontvangen door ChatGPT-liefhebbers, is te verklaren door de vernieuwende eigenschappen. AutoGPT en ChatGPT zijn gebaseerd op dezelfde technologie, maar het belangrijkste verschil tussen de twee is dat AutoGPT autonoom kan functioneren, dus zonder menselijke tussenkomst, terwijl ChatGPT menselijke aanwijzingen nodig heeft om vervolgstappen uit te voeren. Dit ‘compounding impact’, waarbij een ‘ai-agent’ zelf een reeks taken afhandelt, is nieuw en kan een grote impression hebben op de manier waarop we in de toekomst werken.

Daarnaast heeft AutoGPT toegang tot web en daarmee een bredere informatiebron die ook actueler is. En tot slot heeft de technologie een (langetermijn)geheugen waardoor het eerder uitgevoerde taken onthoudt.

Eindeloos

De mogelijkheden van AutoGPT lijken eindeloos, maar we moeten niet vergeten dat we nog in de beginfase van de ontwikkeling zitten. Momenteel is de technologie daarom nog beperkt door de reeks vooraf gedefinieerde instructies – die met de dag zullen toenemen. Naar verwachting zullen steeds meer mensen AutoGPT testen en verbeteren, waardoor er steeds meer autonome taken toegevoegd worden aan het portfolio van de ai-agent. Met AutoGPT is misschien wel de eerste stap naar een AGI, naar een intelligente machine die elke intellectuele taak van een mens kan begrijpen of leren. Maar AutoGPT is niet het enige systeem. Microsoft Jarvis en BabyAGI zijn samen met AutoGPT veelbelovende stappen op weg naar een AGI.

Vandaag weten we al dat als AutoGPT een taak uitvoert, het veel sneller resultaten genereert dan ons brein. Het ligt echter nog steeds in onze handen om goedkeuring te geven. We moeten daarom voorzichtig zijn en rekening houden met de risico’s van AutoGPT of andere ai-chatbots: we willen natuurlijk niet dat de technologie zelfstandig beslissingen maakt over leven of dood of zich voor kan doen als een mens, zoals bij Snapchat het geval was. Menselijke intelligentie zal daarom belangrijk blijven om de waarde van AutoGPT te maximaliseren.

De komende tijd zullen we meer use-cases gaan zien waarbij AutoGPT nuttig kan zijn of waar het juist niet de gewenste resultaten levert. Zo kunnen we in de toekomst onderzoeken laten uitvoeren door AutoGPT of je route laten uitstippelen voor je volgende reisbestemming. Daarbij moeten we niet vergeten dat de technologie moet leren van de mens om taken uit te voeren – bijvoorbeeld hoe je een e-mail verstuurt, hoe je moet browsen of hoe je vluchten naar bepaalde bestemmingen opvraagt. Maar het blijft zeker dat de rol van de mens en de manier waarop we werken en communiceren met machines zal veranderen door de nieuwe technologie.

(Auteur Jens Bontinck is head of innovation bij ML6.)

Laat een reactie achter

Scroll naar boven