Posted on Leave a comment

FIOD-onderzoek naar grote illegale tv-aanbieder begon met ‘kleinere vis’


NOS Nieuws

In Nederland en in tal van andere Europese landen gingen dinsdag honderdduizenden tv- en computerschermen op zwart. Dat was het gevolg van een inval door de FIOD in een datacenter in Den Helder, waarbij vier verdachten uit die stad en Almere werden aangehouden.

Het startsein voor het FIOD-onderzoek was een aangifte van Stichting Brein, die opkomt voor de houders van auteursrechten. “Wij hadden een kleinere vis waarvan wij wel wisten, als je daaraan gaat krabben komt er misschien meer”, zegt Brein-directeur Tim Kuik. “Uit dat FIOD-onderzoek is deze veel grotere vis gekomen.”

Die ‘grotere vis’ haalde through tv-schotels en abonnementen onder meer tal van tv-zenders en streamingdiensten binnen. Die werden through de servers in Den Helder verspreid naar een enorme hoeveelheid klanten in Europa.

De klanten hadden zo thuis voor slechts 10 euro per maand toegang tot duizenden tv-zenders en sportkanalen uit binnen- en buitenland en ook tot collection en movies van betaaldiensten als Disney+, Netflix en Videoland.

De consumenten moesten voor hun internet-tv bij bel- of elektronicawinkels een kastje en een abonnement aanschaffen. Daarmee kregen ze through een web site van een aanbieder toegang tot de illegale content material. Volgens Brein liepen de rechthebbenden door deze ‘digitale piraterij’ alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro’s mis.

Honderdduizend euro

Brein maakt jacht op de aanbieders door zich voor te doen als consument. De afgelopen jaren konden op die manier zo’n 350 handelaren worden opgespoord. Die moesten hun praktijken staken en kregen een schikking voorgelegd die tot 100.000 euro kon oplopen.

Brein probeert ook de grote vissen te achterhalen: de organisaties achter de aanbieders. De aanbieders werken vaak niet mee, uit angst voor wraak. Het is immers een criminele wereld waarin veel geld omgaat. Het verlagen van het schikkingsbedrag wil dan weleens helpen, zegt directeur Kuik. Daarnaast heeft Brein specialisten in dienst die op web informatie weten te achterhalen.

Opsporing

Pas bij voldoende aanknopingspunten stapt Brein naar het Openbaar Ministerie. Brein-directeur Kuik: “Dan moet je opsporingstechnieken inzetten die de strafrechtelijke autoriteiten wel hebben. Die kunnen natuurlijk telefoons en web tappen, observaties doen enzovoorts. En dan krijg je uiteindelijk zo’n inval waarbij je aanhoudingen krijgt en waarbij zaken in beslag worden genomen. Dan ontstaat een veel beter beeld van de totale omvang van wat daar is gebeurd.”

Als het tot een veroordeling komt, kunnen de daders schadeclaims verwachten van mensen en organisaties die inkomsten zijn misgelopen. Brein coördineert die claims. Various rechthebbenden hebben zich al gemeld.

Geen beeld meer

Sinds de inval van dinsdag zijn tientallen websites van aanbieders offline, omdat het datacentrum in Den Helder geen beeld meer aanlevert. De klanten van deze aanbieders zijn hun geld kwijt.

“Er zijn andere organisaties die op de achtergrond deze illegale handel organiseren, maar dit was wel de grootste”, zegt Kuik. “We verwachten natuurlijk dat anderen in dat gat gaan springen. Je blijft daarmee wel aan de gang.”

Posted on Leave a comment

Jeroen Hartenberg brengt Aibots digitaal tot levenDuizend Aibots heeft de Nederlandse kunstenaar Jeroen Hartenberg, alias ‘MechAndCheese’ gemaakt. Nu tentoongesteld op de nft-marktplaats van OpenSea. ‘Het is fascinerend hoe kunstmatige intelligentie werkt. En het werkt ook verslavend, zo nieuwsgierig ben je naar het resultaat’, vertelt hij.

De collectie nft’s van Hartenberg is hier te bekijken. Een nft – een non-fungible token – is een niet-inwisselbaar, onvervangbaar eigendomscertificaat. Vergelijkbaar met de handtekening van een kunstenaar op een schilderij, maar dan digitaal. Een nft is opgenomen in een blockchain, zodat iedereen kan zien wie de eigenaar is, welke prijs hij of zij daarvoor heeft betaald, wanneer, enzovoorts. Er zijn verschillende nft-marktplaatsen, zoals Opensea, Rarible en Nifty Gateway.

Through ‘crypto’, zoals Hartenberg het noemt, kwam hij in aanraking met blockchain en zo dus ook met de nft-wereld. Interessant voor iemand die het grafisch lyceum in Utrecht heeft gedaan, jarenlang etiketten heeft ontworpen en eigenlijk zijn hele leven al tekent als passion. Toen hij in februari dit jaar op YouTube een video zag over ai-kunst was hij verkocht. Hij besloot duizend bots te ontwerpen met behulp van kunstmatige intelligentie en zo een kunstcollectie te bouwen. Waarom duizend? ‘Het gaat in deze kringen, zo leerde ik, altijd om ronde getallen. Tienduizend vond ik nog wat te veel, maar duizend leek me te doen.’

Erg leuk proces


Aibot Spy van Jeroen Hartenberg

Op 5 februari maakte hij zijn eerste door ai gegenereerde kunstwerk met behulp van het Stable Diffusion-model op de NightCafé Studio web site. Tien dagen later begon hij met het ontwerpen van een ‘schattige robotic die deed denken aan een personage uit een retro videospel’.

Hij bleef verbeteren en eindigde uiteindelijk met een 3d-achtige robotic. Meerdere zelfs, need dit was het start van een serie. Twaalf soorten. Variërend van Aibot Vriend (ontworpen om metgezel te zijn), by way of Aibot Heal (met uitzonderlijke, genezende eigenschappen) tot Aibot Gigant (een futuristisch voertuig). In totaal duizend dus. En van dat aantal heeft hij ook een totaalplaatje gemaakt als nft. In een paar weken tijd een volledige collectie unieke Aibots.

‘Het is een erg leuk proces’, zegt hij. ‘De mogelijkheden zijn in beginsel eindeloos. Er zijn web zoveel uitkomsten denkbaar als er pixels in een plaatje passen. En dan nog eens maal de miljoenen kleuren die er zijn. Het is daarom tremendous intrigerend wat de uitkomst is, waar de ai-art-generator Secure Diffusion uiteindelijk mee komt. Steeds verrassend.’

Het is overigens niet zo, benadrukt hij, dat het allemaal vanzelf gaat. ‘Je moet wel weten wat je doet. Je moet de randvoorwaarden schetsen waarmee het programma aan de slag magazine gaan. Er zijn heel veel instellingen; je moet weten aan welke knoppen je wil draaien. En dus ook aan welke niet.’

Hartenberg vergelijkt het met het zoeken naar iets moois in een doolhof. Mocht je dat moois hebben gevonden, dan verander je een paar parameters en vervolgens ontluikt een nieuw, digitaal schepsel.

Free of charge credit

In het start ging het arduous, vertelt de kunstenaar. ‘Ik had voor driehonderd euro credit gekocht bij NightCafé Studio. Die heb je nodig om de ai-generator aan het werk te zetten. Zo zijn de eerste achthonderd Aibots tot digitaal leven gekomen. Om niet al te veel geld eraan kwijt te zijn, ben ik toen free of charge credit gaan sparen. Dat gaat overigens greatest snel, need je krijgt sowieso credit per dag. En dan ook nog eens als je iets maakt en op Instagram zet. Zo heb ik de laatste tweehonderd Aibots ook kunnen maken.’

Hij moest de creaties overigens nog wel fijnslijpen voordat hij ze als nft-kunstwerk te koop kon aanbieden. ‘Sommige waren vervormd. Die heb ik kunnen redden met Photoshop. En van origine hebben ze een lage resolutie; dus heb ik ze moeten vergroten, zodat eventuele kopers een hoge resolutie bestand hebben dat ze ook kunnen afdrukken.’

Zoveel ideeën


Jeroen Hartenberg

Komen er nog meer Aibots? ‘Nee, dan doe je afbreuk aan de uniciteit van de collectie die ik heb gemaakt. Je creëert inflatie. Maar ik heb nog zoveel ideeën; elke dag bij het ontbijt schrijf ik wel een plannetje op. Ik heb nu besloten om twee ai’s met elkaar te laten samenwerken om, onder mijn sturing, tot creaties te komen. Ik heb nu een abonnement op ChatGPT 4 die ik de informatie kan geven om met mijn inbreng iets te ontwerpen by way of Secure Diffusion, de andere ai. Zo kom je elke dag tot een kunstwerk.’

Over ChatGPT 4 is Hartenberg lyrisch. ‘Het vertelt me zelfs welke tekst ik moet plaatsen als ik een creatie naar Twitter breng. En het begrijpt mij altijd. Als ik iets meld, snapt het precies wat ik bedoel. En het onthoudt alles. Ik heb intussen al honderden gesprekken met hem gehad en als ik dan verwijs naar een gesprek dat wij eerder hebben gehad, dan weet ChatGPT 4 dat nog precies.’ Hartenberg spreekt van een ‘fascinerende wereld’.

Ooit realiteit

Zijn Aibots zijn nu nog kunstzinnige bedenksels. Maar Hartenberg is ervan overtuigd dat zij ooit realiteit zullen zijn. Natuurlijk niet één op één, maar met een treffende gelijkenis. ‘Boston Dynamics maakt nu al indrukwekkende robots. En ik weet zeker dat Google, Microsoft – nu al actief met ai – en misschien zelfs Elon Musk zich op dit terrein gaan begeven. Kunstmatige intelligentie wordt steeds slimmer. In de toekomst zie ik wel iets dat lijkt op mijn Aibots in de winkel staan.’

De nft’s van Hartenberg zijn dus te koop. Op dit vlak had hij zich even vergist in blockchain. ‘In het start heb ik een paar Aibots voor een vriendenprijs verkocht aan familie en vrienden. Terwijl ik een hogere prijs op Opensea vroeg. Maar dat werkt niet natuurlijk, need het is blockchain: iedereen kan zien wie wat koopt voor welke prijs. Dus heb ik de prijzen moeten aanpassen.’ Hij kan er nog wel om lachen.

Posted on Leave a comment

Toezichthouder onderzoekt inzet undercoveragenten door AIVD en MIVD


Het AIVD-gebouw in Zoetermeer

NOS Nieuws

De toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) stelt onderzoeken in naar de inzet van agenten door deze diensten. Met agenten worden personen bedoeld die op instructie van deze diensten informatie verzamelen.

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn agenten meestal personen van buiten de eigen organisatie die undercover werken. Om geloofwaardig over te komen, kan het nodig zijn dat zo’n agent de moist overtreedt, aldus de dienst.

Virtuele agenten en journalisten

Een van de CTIVD-onderzoeken richt zich op de inzet van ‘virtuele’ agenten. Dat zijn agenten die uitsluitend op web informatie vergaren, bijvoorbeeld door zich aan te melden bij extremistische chatgroepen.

Ook komt er een onderzoek naar het aanwerven van journalisten. Mogelijk houdt dat verband met een artikel van NRC vorig jaar. Daarin werd gesteld dat de AIVD en de militaire tegenhanger MIVD “systematisch” journalisten aanwerven als agent.

De krant sprak zo’n vijftien journalisten die door deze diensten waren benaderd, onder wie onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Can. Hij weigerde en noemde de werkwijze van de diensten kwalijk, omdat journalisten bijvoorbeeld in het Midden-Oosten een groot risico lopen.

Mentale welzijn

Het derde CTIVD-onderzoek richt zich op de invulling van de zorgplicht met betrekking tot het mentale welzijn van hun agenten.

Het werk van een undercoveragent kan mentaal zwaar zijn. Bij de Landelijke Eenheid van de politie deden zich de afgelopen jaren een aantal gevallen van zelfdoding voor die met het werk als undercoveragent in verband werden gebracht.

Posted on Leave a comment

Durf einde te maken aan ict-monopolie bij saas
Als saas-aanbieders de finance- en governancefuncties bij hun klanten blijven negeren, zal hun onstuitbaar succes snel veranderen in een dramatisch debacle. Saas is té belangrijk geworden om het aan ict over te laten.

Als ict-dienstverleners doen we onze klant én onze eigen toekomst tekort om bij saas alleen te denken in functionaliteit en directe kosten/baten. Zeer binnenkort is een derde van alle organisaties voor hun functioneren direct afhankelijk van saas-oplossingen. Investeringen stijgen al jaren met double digits en het einde is nog lang niet in zicht. Dat legt een bijzondere verantwoordelijkheid op ict-dienstverleners die lang niet altijd wordt genomen. Of dit uit luiheid, risicomijding of simpel onvoldoende strategisch inzicht is, weet ik niet maar het eindresultaat kan dramatisch zijn voor zowel gebruikersorganisaties als leveranciers.

Saas is niet alleen een technologische oplossing, maar óók en vooral een businesskeuze die impression heeft op de financiële slagkracht van een organisatie, waar gemiddeld tot twintig procent van alle kosten ict-gerelateerd zijn. Inmiddels is er een grote variëteit ontstaan aan contractvormen, met soms zeer specifieke consequenties rond kasstroommanagement, fiscaliteit en governance. Contractvormen met een flexibele part kunnen onvoorziene effecten hebben op de kasstroom en daarmee op monetary forecasting en controlling. Potentiële impression is er óók op de juridische publicity, bij leveringstops als gevolg van ict-falen of wanneer privacy en safety onvoldoende geborgd zijn. Dit kan weer ingrijpen door overheden en toezichthouders tot gevolg hebben.

Verder kijken

“Het is de vraag hoe lang het leveranciers nog lukt om hun aansprakelijkheid te minimaliseren door ‘as obtainable’-en andere uitsluitende leveringsvoorwaarden”

Het is de vraag hoe lang het leveranciers nog lukt om hun aansprakelijkheid te minimaliseren door ‘as obtainable’-en andere uitsluitende leveringsvoorwaarden. Sowieso is het juridiseren van saas-dienstverlening een obstakel voor groei en volwassenwording. Een betere richting is het vergroten en delen van kennis op álle terreinen waar saas betrekking op heeft. Traditioneel zijn zowel ict-dienstverleners als gebruikersorganisaties gewend met elkaar te communiceren through respectievelijk hun gross sales & after-salesafdelingen- en ict- en procurement-functionarissen. Zij spreken elkaars taal en kennen elkaars kaders. Inkopers krijgen een financieel mandaat, waarbij de interne ict’ers de aanbiedersproposities inhoudelijk toetsen op hun technologische merites. Maar omdat saas zoveel verdergaat dan een klassieke ict-propositie, ontstaan enorme risico’s als alleen met de inkoop- en ict-bril wordt gekeken. 

Durf nodig

Bij multinationals en grotere overheden zie ik langzaamaan dat deze risico’s worden herkend, maar is het met identify bij het midden- en kleinbedrijf nog zeker niet overal het geval. Hier blijft het te vaak bij een globale toetsing van contractvoorwaarden. De risico’s proactief benoemen en de prospect/klant helpen hiermee om te gaan, vraagt durf en nieuwe vaardigheden van de leverancier, maar dit is absoluut nodig. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van de finance-afdeling van de klant. Niet elke inkoper bij de klant zit hierop te wachten omdat dit potentieel diens vrijheid inperkt. Dan is het de ogenschijnlijk tegennatuurlijke taak van de leverancier om dit toch te adviseren. Hetzelfde geldt voor de governance. Deze functie wordt nog maar mondjesmaat herkend als specifiek klant-cruciaal. Pak dit op door als leverancier zelf specifieke kennis op te bouwen en te delen.

Kortom, laat saas niet over aan ict’ers, maar maak hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid van binnen en buiten de gebruikersorganisatie. Voor een groot deel van de markt zal het initiatief hiervan moeten komen van de leverancier. Spannend? Zeker. Moeilijk? Een beetje. Kansrijk? Absoluut!

Posted on Leave a comment

‘AI-wetgeving gaat te langzaam’, EU en Google maken vroegtijdig afspraken


NOS Nieuws

De Europese Commissie en Google kwamen vandaag samen om afspraken te maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het besluit om AI-regulering op te nemen in de Europese wetgeving kwam al veel eerder, maar de uitvoering ervan kan lang op zich laten wachten. De EU en Google proberen daarom voorafgaand aan wetgeving vrijwillige afspraken over AI met elkaar te maken.

Eurocommissaris Thierry Breton wil zo snel mogelijk regels voor bedrijven van binnen en buiten Europa en ging om tafel met Sundar Pichai, de CEO van Google.

Breton deed ook een oproep aan Europese landen en het Europees Parlement om de wetgeving voor kunstmatige intelligentie voor het einde van het jaar af te ronden. Tot de plannen behoren onder meer het verbieden van AI-software met een hoog risico voor de veiligheid van Europese burgers en strengere evaluatie van nieuwe AI-systemen.

Er wordt al twee jaar gewerkt aan de Moist kunstmatige intelligentie. Dat duurt te lang, vindt de commissie: “AI-technologie ontwikkelt zich extreem snel. Dus we moeten nu in ieder geval vrijwillig samen met bedrijven regels bedenken”, aldus Eurocommissaris Margrethe Verstager op Twitter.

EU en VS

Ook de VS wil werk maken van nieuwe AI-wetgeving. In een hoorzitting voor de commissie van de Amerikaanse Senaat vorige week, werd duidelijk dat Amerikaanse politici daar de noodzaak van inzien. Sam Altman, topman van OpenAI – dat achter ChatGPT zit – woonde de hoorzitting bij.

Op de hoorzitting werd onder meer gesproken over wat voor soort toezichthouder nodig is. Altman denkt dat er een wereldwijde organisatie nodig is, naar het voorbeeld van het Internationaal Atoomagentschap.

‘In bedwang houden’

Eerder, in maart, deden techprominenten, onder wie Elon Musk en Steve Wozniak, een oproep in een open brief om de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI te pauzeren. Catelijne Muller, die voorzitter is van ALLAI, een organisatie die verantwoord gebruik van AI aanmoedigt, zei bij de NOS dat die temporary een enorme influence kon hebben op onder meer Europese wetgeving.

Ook Frits Vaandrager, hoofd van de afdeling Software program Science aan de Radboud Universiteit, maakte toen zijn zorgen kenbaar bij de NOS: “Ik maak mij zorgen over de miljardeninvesteringen van onder meer Microsoft, waarmee in sneltreinvaart instruments worden ontwikkeld die worden ingezet in een commerciële situatie, need mensen willen geld verdienen. Het in bedwang houden van deze technologie ontbreekt.”

Posted on Leave a comment

Ondernemingskamer laat Sanderink nog even bungelen
Het lot van Gerard Sanderink als bestuurder van zijn ondernemingen lijkt te zijn bezegeld. Na Centric dreigt hij nu ook zijn zeggenschap over het bouwconcern Strukton te verliezen dat al enkele jaren met money geld afkomstig van de it-dienstverlener op de been wordt gehouden. Het ziet ernaar uit dat ook bij het moederbedrijf Oranjewoud/Antea zijn rol tot nul wordt gereduceerd.

Als Sanderink niet op grote afstand wordt geplaatst, vrezen de commissarissen het ergste voor het bouwconcern en het moederbedrijf waar in totaal 7000 mensen werken. Need als Sanderink de raad van commissarissen ontslaat en na zijn tijdelijke schorsing na 17 juni weer de macht grijpt, laten banken, de accountant en verzekeraars hun handen los van beide bedrijven. Bij Centric wist de Ondernemingskamer dat bijtijds te voorkomen door Sanderink volledig buiten spel te zetten en advocaat Peter Wakkie als interim-bestuurder aan te stellen.

In de kwestie Centric kwam rechter Vink nog dezelfde dag tot een conclusie. Het vonnis was er snel. Nu heeft de Ondernemingskamer meer tijd nodig om alles juridisch goed op een rijtje te zetten. Deze rechtbank voor grotere bedrijven wil niet over één nacht ijs gaan. Vink doet in ieder geval binnen een week uitspraak over het verzoek van de commissarissen Sanderink voor langere tijd te schorsen als bestuurder van Strukton en Oranjewoud. Voorlopig bungelt de eigenaar van Centric, Strukton en Oranjewoud/Antea nog even. Het optreden van Sanderink voor de rechtbank deed zijn zaak vandaag weinig goed. Het versterkte het beeld dat Sanderink weinig oog meer heeft voor de realiteit en met zijn weird gedrag geen bedrijf meer kan leiden.

Wraking

Sanderink zelf voelde vanochtend de bui al aankomen. Hij diende nog een wrakingsverzoek in omdat het gerechtshof partijdig zou zijn. Toen dit verzoek werd afgewezen, beende de Twentse ondernemer nijdig weg. Web als bij de Centric-zaak ziet hij schorsing als het stelen van zijn bedrijf. ‘In wat voor maffia-land leef ik,’ beet hij de rechters toe. ‘U bent zo dictatoriaal. Daar heb ik geen zin in.’ Ook Rian van Rijbroek, inmiddels mevrouw Sanderink, deed nog een duit in het zakje. ‘U hoort nog wel van Europa,’ siste ze de raadsheren van de Ondernemingskamer toe.

Sanderink verscheen vanochtend zonder advocaat. Alleen echtgenote Rian van Rijbroek verkeerde aan zijn zijde. Met hun voortijdig vertrek staakte ook elke verdediging. Anders dan in de Centric-zaak is geen enkel processtuk ingediend. Na de aftocht van het echtpaar kon de feitelijke behandeling van de zaak beginnen.

Geen land mee te bezeilen

Nadat hem start november alle macht bij Centric was ontnomen, had de raad van commissarissen grote moeite Sanderink nog enigszins in het gareel te houden. Drie weken na de voor Sanderink desastreus verlopen zitting bij de Ondernemingskamer was in de ogen van de commissarissen bijna geen land meer met hem te bezeilen. Contact was nauwelijks mogelijk. De commissarissen hadden de indruk dat het Centric-vonnis hem had gebroken.

Ze vertelden dat Sanderink bij een belangrijke vergadering verstek liet gaan terwijl hij wel in het pand was gesignaleerd. Twee commissarissen gingen hem zoeken en troffen een ontredderde man aan. De imperium-bouwer van weleer waande zich onveilig. Hij vreesde zelfs een aanslag op zijn leven. Tegen Kerst speelde Sanderink zelfs met de gedachte Strukton te laten stoppen met alle grote infrastructurele projecten die in opdracht van de overheid werden gedaan. De Twentse ondernemer verdacht de overheid ervan tegen zijn bedrijven samen te spannen en tegen hem een complot te smeden. Ook tijdens de zitting van de Ondernemingskamer ventileerde Sanderink allerlei complottheorieën. Hij hield betogen over de Russische maffia, oligarchen en het ‘corrupte Nederlandse rechtsstelsel’, waar geen touw aan viel huge te knopen.

Posted on Leave a comment

betaal additional als je je wachtwoord deelt


NOS Nieuws

Netflix is begonnen met het aanpakken van klanten die hun account met anderen delen. In een mail legt de Amerikaanse streamingdienst uit dat Nederlandse klanten 3,99 per maand additional moeten betalen als iemand through hun account meekijkt.

Het delen van een wachtwoord van een account is volgens de voorwaarden van de dienst niet toegestaan, maar werd door Netflix jarenlang gedoogd. Het bedrijf plaatste in het verleden zelfs een tweet waarin het delen van wachtwoorden werd aangemoedigd. Eerder dit jaar kondigde de streamingdienst al aan dat er verandering in het beleid aan zat te komen.

Met behulp van IP-adressen, id-nummers van apparaten en accountactiviteit stelt het bedrijf huge wat de voornaamste locatie is waar gekeken wordt. Als er structureel op andere locaties gekeken wordt, komt er een melding dat het apparaat geen deel uitmaakt van het Netflix-huishouden en wordt kijken geblokkeerd, tenzij er actie wordt ondernomen.

Concurrenten

Naar schatting deelt ruim eenderde van de Nederlandse Netflix-gebruikers z’n account met anderen. Met dit nieuwe beleid hoopt Netflix dat een deel van deze kijkers maandelijks mee gaan betalen.

Ook in andere landen is het bedrijf gestart met het nieuwe beleid om delen tegen te gaan. Eerder werd er een proef gedaan in onder meer Canada en Latijns-Amerika. In sommige landen zag Netflix het aantal klanten eerst teruglopen na de aankondiging, maar vervolgens hield het bedrijf per saldo meer betalende klanten over. In die landen konden gebruikers zelf aangeven wat hun primaire locatie was, maar die functie is voor andere landen geschrapt.

Concurrerende streamingdiensten hebben het delen van accounts ook verboden in hun voorwaarden, maar die bedrijven hebben geen concrete plannen bekendgemaakt om dat te gaan handhaven.

Posted on Leave a comment

Kapitaalinjectie voor ThreatFabric | Computable.nlPosted on Leave a comment

Consumentenbond komt met massaclaim tegen Google


Opslagdienst van Google

NOS Nieuws

De Consumentenbond bereidt een massaclaim voor tegen Google. Volgens de bond schendt het Amerikaanse techbedrijf op grote schaal de privateness van gebruikers. Als het Amerikaanse techbedrijf daar niet mee stopt en ook geen schadevergoeding betaalt, stapt de consumentenorganisatie naar de rechter. Eerder deed de bond dat al met succes in een zaak tegen Facebook.

“Google is het meest dominante databedrijf ter wereld”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. “Ze verzamelen enorme hoeveelheden gegevens by way of al hun diensten. Door locatiegegevens weet het bedrijf waar je woont, waar je werkt, waar je kinderen naar faculty gaan. En bijvoorbeeld of je een homobar bezoekt of naar een partijbijeenkomst bent geweest. Dat zijn allemaal heel gevoelige gegevens.”

Volgens de Consumentenbond zet Google allerlei technieken in waardoor consumenten vaak onbewust – en dus mogelijk ongewild – toestemming geven voor de verzamelwoede van het bedrijf. En dat is in strijd met de moist, beargumenteert de bond.

Google heeft kort gereageerd op de aankondiging. “We nemen privacyklachten zeer serieus en hebben in september 2022 de stichting waaraan de Consumentenbond zich nu heeft verbonden om meer particulars gevraagd, maar nooit een reactie gehad.”

Amerikaanse advocaten

De Consumentenbond eist samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen dat Google de huidige diensten aanpast en daarnaast een schadevergoeding betaalt aan alle Nederlandse consumenten die sinds 1 maart 2012 Google hebben gebruikt. Als Google dit niet uit zichzelf wil doen, schakelt de bond de rechter in om het af te dwingen.

Door een wetswijziging in 2019 kan de rechter nu collectieve compensatie opleggen. De nieuwe moist biedt ook ruimte voor investeerders om een graantje mee te pikken van de massaclaim. Dat is ook in deze zaak het geval.

De zaak tegen Google wordt gefinancierd door het Amerikaanse advocatenkantoor Lieff Cabraser Heimann & Bernstein. Als de Consumentenbond de zaak wint, krijgen de Amerikanen 18 tot 25 procent van de opbrengst. “De rechter beslist hoeveel precies”, zegt Spierenburg. Dat de investeerder geld wil verdienen aan de zaak ziet hij niet als iets slechts. “De financier stelt ons in gelegenheid om de zaak te voeren.”

Posted on Leave a comment

Wraakactie China tegen chipfabrikant Micron
Micron Expertise, Amerika’s grootste maker van geheugenchips, is getroffen door een Chinees importverbod. De ‘Chinese language NCSC’ zegt dat Micron niet voldoet aan de Chinese language veiligheidseisen. Daarom mogen bedrijven en instellingen die infrastructuur aanbieden, geen Micron-geheugenchips meer inbouwen. De Chinese language toezichthouder op de cybersecurity vertelt er niet bij wat er schort aan de Micron-producten.

Alom wordt aangenomen dat het embargo een wraakactie is van de Chinese language autoriteiten die onder een hoedje spelen met Huawei. Het verbod komt enkele maanden nadat de Verenigde Staten heel Huawei op de zwarte lijst hebben geplaatst. De Amerikanen zien Huawei als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De vrees bestaat dat het handelsconflict tussen de VS en China met het Micron-embargo verder escaleert.

Persbureau Reuters citeert analisten die een beperkte directe influence op Micron zien, omdat de meeste van haar belangrijkste klanten in China in de consumentenelektronica zitten. Een groter gevaar is dat deze maatregel sommige bedrijven ertoe zou kunnen brengen hun toeleveringsketens van Micron-producten te ontdoen vanwege politieke risico’s. Washington vecht de Chinese language maatregel aan, maar dat zal weinig uithalen. Makers van geheugenchips in Zuid-Korea en China zelf kunnen van het wegvallen van een concurrent profiteren.

Overigens is China laborious bezig zijn eigen chipindustrie uit te breiden. Huawei heeft al de software program en andere instruments klaar voor 14nm chips, terwijl een ander Chinees bedrijf (Empyrean Expertise) al ver is met instruments waarmee zeer geavanceerde chips van 7nm en 5nm zijn te maken. Dit maakt het Amerikaanse handelsembargo op dit soort halfgeleiders minder effectief.