Posted on Leave a comment

Curator van Giarte ziet gaatje voor doorstart
De curator van het vorige maand failliet verklaarde onderzoeks- en adviesbureau Giarte ziet nog een kleine kans voor een doorstart. Ze hoopt dat een partij zich meldt om het ITXperience-onderzoek (klanttevredenheid over ict-dienstverleners) en de achterliggende onderzoeksmethode te kopen. Dat staat in een mail aan schuldeisers die in handen is van Computable.

In die mail schrijft curator Daphne Beunk van Florent Advocaten dat het jaarevenement van Giarte, gepland op 14 september, niet door gaat. Ook het boek waarin normaliter de resultaten van het marktonderzoek worden gedeeld, komt niet uit.

Wel zijn er stappen gezet om klanten die voor het marktonderzoek betaald hebben, tegemoet te komen. Het group van het failliet verklaarde bedrijf heeft een aantal persoonlijke presentatiedecks voorbereid om toch nog enig inzicht te bieden in de uitkomsten van het ITX-onderzoek 2023, meldt de bewindvoerder.

‘Ik realiseer mij dat dit niet is wat volgens de overeenkomst geleverd had moeten worden, maar onder de huidige omstandigheden is dit het hoogst haalbare’, schrijft de curator. Ze vervolgt: ‘Als ik toch nog een doorstarter voor de ITX-activiteiten vindt, is het aan deze partij te bepalen of zij over 2023 alsnog een boek gaat uitbrengen, een occasion gaat hosten, en/of presentaties gaat geven. U zult daarvan dan uiteraard op de hoogte worden gesteld. Zonder tegenbericht echter, kunt u ervan uitgaan dat er geen doorstart komt.’

Failliet

Giarte werd 4 juli 2023 failliet verklaard. Het bedrijf uit Amsterdam voerde jaarlijks onderzoek uit naar hoe klanten de dienstverlening van Nederlandse ict-dienstverleners beleven, de laatste jaren onder de naam Giarte IT Xperience Monitor. Het bureau bood daarnaast diensten aan rondom xla, een methode die it-afdelingen in staat stelt mensgerichte technologie en processen te ontwerpen, als aanvulling op de traditionele service stage settlement (sla)-aanpak.

In het faillissementsverslag staat dat het bestuur heeft verklaard dat in de periode tussen de presentatie van de ITX-monitor in 2022 en mei 2023 duidelijk werd dat ongeveer de helft van de klanten niet mee wilden doen aan het onderzoek van 2023. Daarmee daalde de omzet van het bedrijf met veertig tot vijftig procent.

Volgens het bestuur komt dat doordat ict-bedrijven moeten bezuinigen waarbij het marketingbudget gekort wordt. Ook zitten veel bedrijven in een fusie- of consolidatie-traject dat prioriteit heeft, verklaart de leiding. Ze schetsen een beeld waarin ict-bedrijven beperkte mogelijkheden hebben om de hoge inflatie aan klanten door te berekenen, kampen met hoge personeelskosten door schaarste op de arbeidsmarkt en te maken hebben met gestegen energiekosten. Klanten van Giarte hebben om die redenen het klanttevredenheidsonderzoek en gerelateerde consultancytrajecten overgeslagen, verklaren de bestuurders aan de curator.

Volgens het faillissementsverslag werkten er zestien mensen bij het in 1992 opgerichte bedrijf, waarvan veertien in dienst en twee op foundation van een nul-urencontract.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *