Daling van it-vacatures in heel Nederland
Het aantal uniek geplaatste it-vacatures is voor het eerst sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie gedaald. In het derde kwartaal van dit jaar zakte het van 13.344 naar 11.652, een afname van dertien procent. Dit blijkt uit de it-arbeidsmarktmonitor die detacheerder Hiya Professionals elk kwartaal samenstelt.

De daling voltrekt zich over heel het land, maar in Flevoland, Groningen en Zeeland is de impression sterker (minus 20 procent). Deze daling in het aantal vacatures valt te verklaren uit terughoudendheid van bedrijven nu de economie vertraagt. Zolang de vooruitzichten minder zijn, is kostenbeheersing het motto. In de Verenigde Staten doet zich eenzelfde ontwikkeling voor.

Het aantal it-professionals dat actief op zoek is naar nieuwe kansen, bedraagt nu zeven procent. Minder dan een jaar geleden was dat nog een procent. Het share latent zoekende it-professionals is gedaald tot 54 procent. Het aantal it-professionals dat niet op zoek is naar andere mogelijkheden is afgenomen tot 38 procent. Het aantal werkloze it-professionals steeg volgens het CBS in de maand september met achttien procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Momenteel kent die beroepsgroep 3.892 banenzoekers.

Beweeglijkheid

Maarten Cobelens, algemeen directeur van Hiya Professionals, ziet de beweeglijkheid op de it-arbeidsmarkt verder afnemen. We geven de voorkeur aan baanzekerheid en financiĆ«le stabiliteit boven het nemen van risico’s. Dat het aantal uniek geplaatste it-vacatures afneemt, duidt op deze development.

Ondanks de daling in het aantal it-vacatures, is er een stijging te zien in het aantal it-freelance-opdrachten in het derde kwartaal van 2023. De Freelance Markt Index van Freelance.nl is in het derde kwartaal van dit jaar vastgesteld op 103. Deze rating geeft aan dat het aantal it-freelance opdrachten naar verwachting zal stijgen in het komende kwartaal in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Deze ontwikkeling kan duiden op meer behoefte aan flexibele invulling ten opzichte van het aannemen van vaste krachten.

Hiya Professionals baseert zijn monitor op eigen onderzoek, Jobdigger-data en Google Traits.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top