Posted on Leave a comment

Datageletterdheid essentieel voor inzet ChatGPT
De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt, is verbazingwekkend. Leverde het stellen van een vraag aan technologie tien jaar geleden nog twijfelachtige resultaten op, nu gebruiken we haar om boeken te schrijven en kunstwerken te creëren. De vooruitgang van kunstmatige intelligentie (ai) is grotendeels gedreven door giant language fashions (llm’s). ChatGPT heeft een explosieve respons veroorzaakt als een toegankelijke interface die door alle lagen van de bevolking wordt gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Maar er is niet alleen lof voor het geavanceerde taalmodel.

Ai, en dus ook ChatGPT, valt ten prooi aan dezelfde vooroordelen als mensen. Het leert immers van onze subjectieve taal. Maar hoe kunnen we ai dan vertrouwen om onbevooroordeelde informatie te verstrekken? Toch blijkt Nederland nieuwsgierig: 1,5 miljoen inwoners hebben de chatbot gebruikt in de eerste maanden na de lancering. Het bedrijfsleven daarentegen is terughoudend, en terecht, gezien de zorgen over beveiliging, privacy en het trekken van verkeerde conclusies op foundation van onnauwkeurige of onvolledige informatie. Desondanks geloven velen dat het combineren van menselijke vaardigheden met ai de volgende stap is in het bedrijfsleven.

Self-discipline

“Dat ChatGPT foutieve informatie levert, komt mede door het ‘rommel-in-rommel-uit’-principe”

Het samenwerken met ChatGPT, of andere op ai-gebaseerde instruments, vereist dan ook enige vaardigheid om goede resultaten te behalen. Zo is ‘immediate engineering’ een opkomende self-discipline, en een andere belangrijke vaardigheid is datageletterdheid. Een struikelblok is de nauwkeurigheid van de output. Hoewel de gegenereerde antwoorden vaak plausibel lijken, kunnen ze onjuist zijn. Dat ChatGPT foutieve informatie levert, komt mede door het ‘rommel-in-rommel-uit’-principe. Datageletterdheid is daarom onmisbaar om effectief gebruik te maken van ai-tools. Een gebrek aan kennis leidt tot ongeorganiseerde enter en misvattingen over de resultaten. Onderzoek toont aan dat slechts 24 procent van de werknemers wereldwijd volledig vertrouwen heeft in hun vermogen om knowledge te lezen, verwerken en analyseren. Het bedrijfsleven is dus (nog) niet in staat om optimaal en risico beperkend gebruik te maken van ChatGPT.

Datageletterdheid

Investeren in datageletterdheid en het ontwikkelen van vaardigheden helpt het vertrouwen te vergroten bij het gebruik van ai-gebaseerde instruments, zoals ChatGPT. Maar hoe pak je dit aan als organisatie? De benodigde datageletterdheid zal verschillen op teamniveau, en trainingsprogramma’s moeten daarop worden afgestemd om de productiviteit van various functies te verbeteren.

De eerste stap is om te identificeren welk kind knowledge related is voor welk group, om zo vervolgens medewerkers de vaardigheden aan te leren die related zijn voor hun dagelijkse werkzaamheden. Zo leert het personeel stapsgewijs hoe ze gebruik kunnen maken van ChatGPT, op een manier die de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijkt en ondersteunt bij slimmere bedrijfsbeslissingen.

(Auteur Adam Mayer is directeur productmarketing bij Qlik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *