Deloitte hekelt digitale transformatie politie België
De Belgische politie kampt met problemen bij zijn digitale transformatie. I-Police, een challenge waarmee een investering van driehonderd miljoen euro is gemoeid, dreigt spaak te lopen.

Consultants van Deloitte waarschuwen dat het anders moet. In een audit concluderen zij dat dringend meer centrale sturing nodig is, aldus de Vlaamse zakenkrant De Tijd, die inzage kreeg in de rapportage.

I-Police voorziet in de vervanging van tachtig applicaties. Het is de bedoeling één grote, overkoepelende databank te ontwikkelen die realtime de juiste informatie haalt uit een fors aantal onderliggende databases en deze koppelt met andere dossiers. Ai wordt ingezet om bijvoorbeeld vingerafdrukken, camerabeelden, foto’s en andere sporen met elkaar te combineren. Rechercheurs kunnen zo veel sneller en effectiever werken.

Deloitte oordeelt kritisch over de Directie van de Informatie (DRI). Deze dienst, belast met de coördinatie van het informatiebeheer, de informatieprocessen en deict-projecten van de politie, bakt er weinig van. Het probleem is volgens Deloitte dat de rol van de DRI slecht is afgebakend. Hierdoor krijgen kerntaken zoals i-Police te weinig aandacht. Ook lopen er tal van it-projecten waarvan niet duidelijk is hoeveel prioriteit die hebben.

Deloitte vindt dat de DRI een heldere digitale strategie moet ontwikkelen met duidelijke keuzes, sturing en opvolging. Daarnaast maakt de DRI de fout digitale transformatie vooral als een technisch proces te zien. De sociale aspecten, noodzakelijke organisatorische veranderingen en communicatie worden uit het oog verloren.

Verder schort het aan een goed beheer van de informatie. De privacy van burgers waarover gegevens zijn verzameld, is onvoldoende geborgd. Soms worden persoonlijke gegevens ingezien zonder dat dit nodig is voor de uitvoering van politietaken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top