Dias Group heet Blinqx en EOKM wordt Offlimits
Softwareaanbieder Dias Group gaat verder onder de naam Blinqx, terwijl Expertisebureau On-line Kindermisbruik (EOKM) zich heeft herdoopt in Offlimits Expertisecentrum On-line Misbruik. Beide organisaties menen dat de nieuwe labels hun lading beter dekken.

Dias Group = Blinqx

De Dias Group uit Barendrecht ging eind 2019 van begin, na de overname van de tak Financiële Intermediairs van Unit4 met bijbehorende Dias-producten. De naam Dias staat voor Diamant Assurantie Software program. Dit product is ooit door Nationale-Nederlanden in de markt gezet en naderhand in handen gekomen van Unit4. Het portfolio bestaat uit assurantiesoftware en software program voor hypotheekadviseurs en heeft een sterke naam in de verzekeringsbranche.

Dias ontpopte zich daarna als een bedrijvenopkoper en reeg de overnames aan elkaar. Inmiddels telt de groep dertien merken in vijf sectoren en ruim honderdduizend gebruikers in zo’n 35 landen. Naast Dias Software program betref het Aplaza, On-line Group, Hyarchis, MyTP, Finly, Finconnect, Adviesbox, Findata, AllSolutions, Dapas, Akkermans en Basenet.

Omdat de overkoepelende groepsnaam alleen verwijst naar de Dias-producten is voor een bredere naamswijziging gekozen. De groep gaat nu verder onder de paraplunaam Blinqx, een knipoog naar de volledige ‘diamant’-naam van Dias. In de komende maanden wordt de nieuwe merkidentiteit stap voor stap verder uitgerold. Of dat betekent dat ook alle huidige softwarelabels worden omgekit is niet duidelijk.

EOKM = Offlimits

Ook het Expertisebureau On-line Kindermisbruik (EOKM) heeft zijn naam gewijzigd. De Amsterdamse organisatie opereert verder als Offlimits Expertisecentrum On-line Misbruik. Het EOKM zette zich in voor het voorkomen en bestrijden van online-kindermisbruik. Al enige tijd beperkt het bureau zich niet tot aandacht voor seksueel misbruik on-line, maar houdt het zich ook bezig met thema’s zoals cyberstalken, doxing, hacken en cyberpesten. Daarom werd het tijd voor een nieuwe naam die ook deze activiteiten omvat: Offlimits.

Offlimits is de overkoepelende organisatie van drie bestaande initiatieven: Meldpunt Kinderporno, Helpwanted en Cease it Now.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven