Digital Belief Heart groeit naar 2550 leden
Het kennisplatform Digital Belief Heart (DTC), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken dat bedrijven informeert en adviseert over cyberdreigingen, telt 2550 leden. In 2022 waren er 1600 leden aangesloten bij dit kennisnetwerk. Dit jaar zijn er 44 cyberalerts verstuurd om bedrijven te wijzen op risico’s rondom hun ict-beveiliging. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbaarheden in Citrix of Home windows Server.

Bijna een kwart (23 procent) van de leden is chief info safety officer (ciso). Ongeveer één op de vijf leden (19 procent) is directeur, ceo of ondernemer.  Verder bestaat het ledenbestand uit ict-managers, systeembeheerders, consultants, engineers en cto’s. Dat schrijft het DTC in een replace waarin het cijfers deelt over het aantal leden, meldingen en de samenstelling van de aangesloten groep ondernemers. 

Het DTC wil een veilig on-line discussion board zijn waar ondernemers terecht kunnen met vragen over cybersecurity. Bovendien kunnen specialists er ondernemers op weg helpen en kunnen bedrijven er onderling ideas uitwisselen. ‘Als je niet dagelijks bezig bent met cybersecurity, kan alle informatie die je over dit onderwerp leest of hoort, soms overweldigend zijn. Waar start je en hoe zie je door de bomen het bos weer?’, redeneert de organisatie.

NIS2

Onderwerpen waar met specialists veel over gesproken wordt, zijn cyberbewustwording binnen de eigen organisatie en ransomware-aanvallen. Ook zijn er speciale groepen die thema’s, zoals de aangescherpte Europese regelgeving rondom cybersecurity voor bedrijven: NIS2, bespreken.

Het DTC dat in 2018 is opgericht en bedrijven weerbaarder moet maken tegen cybercriminelen, richt zich zowel op zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), kleine, middelgrote en grote bedrijven (met meer dan 250 medewerkers). Het voorziet hen naar eigen zeggen van ‘satisfactory, laagdrempelige informatie’ die bij moet dragen aan de cyberweerbaarheid van die ondernemingen.

Funds

In 2021 was het funds van het DTC 4,5 miljoen euro. In de jaren daarvoor (2018–2020) was het funds 2,5 miljoen euro (bron: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023.)

Er werken ongeveer dertig mensen bij het DTC. De doelgroep bestaat uit zo’n twee miljoen bedrijven en ondernemers die actief zijn in de zogenoemde niet-vitale sector. Voorbeelden van vitale processen zijn ict- en telecom, burgerluchtvaart en processen in de financiële sector.

Volgens de plannen van het huidige kabinet gaat het DTC in 2025 op in één landelijke organisatie voor informatie over cyberdreigingen. Het fuseert dan met het Nationaal Cyber Safety Centrum (NCSC) en het Laptop Safety Incident Response Staff voor digitale dienstverleners (Csirt-DSP).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top