Digitale plussen en minnen in verkiezingsprogramma’s
Als de Dutch Information Middle Affiliation (DDA), de brancheorganisatie voor de datacenter-industrie en digitale infrastructuur, zijn we benieuwd naar de alinea’s, paragrafen en hoofdstukken in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen over digitalisering.

Nu alle programma’s gepubliceerd zijn, maken we daarom de balans op en die is voorzichtig positief: we noteren zes plusjes en vier minnetjes in de tien programma’s die we hebben geanalyseerd.

Laten we beginnen met de positieve punten.

Zo goed als alle partijen benoemen dat de digitale infrastructuur cruciaal is voor het leven dat we leiden en beschouwd kan worden als ruggengraat én zenuwstelsel van onze samenleving. Ook zien partijen van hyperlinks tot rechts dat de aanvalsdreiging afgelopen jaren vanuit verschillende hoeken is toegenomen en dat investeringen in cyberveiligheid en cyberweerbaarheid noodzakelijk zijn. Het beschermen van onze vitale infrastructuur staat daarmee hoog op de politieke agenda.

Een ruime meerderheid van de partijen schrijft dat Nederland koploper en/of knooppunt moet zijn in de digitale (wereld)economie. Met identify VVD, D66 en Volt zetten hier op in door te pleiten voor meer innovatie, onderzoek en het versterken van de kenniseconomie. Daarbij benoemen haast alle programma’s dat een te grote afhankelijkheid van geopolitieke machtsblokken als China en de VS niet wenselijk is.

Een derde aspect waar het gros van de partijen oog voor heeft, is het belang van digitale vaardigheden, mediawijsheid en/of cyberbewustzijn. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt, verschilt overigens. Zo pleit Volt voor een verplichte basistraining voor ambtenaren en zet het CDA sterk in op beter techniekonderwijs.

We hebben ook gekeken hoe concreet partijen hun voorstellen maken, need algemene wensen in verkiezingstijd zeggen niet zoveel. Op het gebied van de digitale infrastructuur scoren VVD, CDA en CU punten door het expliciet te hebben over het beschermen van internetkabels of zeekabels. BBB schrijft terecht over het belang van goede digitale infrastructuur voor het landelijk gebied.

Partijen als D66 en PvdA/GL benadrukken de relatie tussen duurzaam en digitaal, maar als snel ontstaat de neiging dit op een negatieve manier te doen (zie verder bij de minpunten). NSC en BBB onderscheiden zich echter verrassend met concrete voorstellen over het hergebruik van restwarmte en het bedienen van warmtenetten.

De voorstellen over meer samenwerking, betere organisatie, integrale aanpak en krachtenbundeling zijn in veel van de programma’s te vinden. BBB en Volt springen eruit door te pleiten voor een minister voor Digitale Zaken.

Verkante dozen

“Dat datacenters affect hebben op het gebruik van stroom, grond en water is een feit”

Helaas zijn er ook mindere punten.

Dat datacenters affect hebben op het gebruik van stroom, grond en water is een feit. Maar te veel partijen (Partij voor de Dieren, PvdA/GL, D66, Volt, NSC) benaderen dit gegeven eenzijdig en/of gaan voorbij aan de harde feiten en cijfers hierover: het water- en grondgebruik is miniem en het stroomgebruik is al jaren fixed ondanks de datagroei. D66 spreekt denigrerend van ‘vierkante dozen’ en PvdD is zelfs woest over de ‘(wind)energieslurpende datacenters’. Andere partijen maken het minder bont en spreken over meer transparantie en strenge eisen. Dat is natuurlijk een goed voornemen, need de datacenter-sector is de meest duurzame sector die er is.

De SP en PvdA/GL spreken respectievelijk van free of charge web en een publieke digitale ruimte. Hoe sympathiek ook, dit soort voorstellen valt in de categorie free of charge bier voor iedereen en het bashen van het bedrijfsleven. Nederland heeft zo ongeveer de beste digitale infrastructuur ter wereld en deze is aangelegd door personal partijen onder toeziend oog van de overheid. Reguleren is dus prima, maar nationaliseren als een nutsvoorziening is een brug te ver.

NSC schrijft kritisch te zijn over het ‘toevoegen van datacentra aan het landschap’; PvdA/GL wil het zelfs toetsen aan de binnenlandse behoefte. Dat is onverstandig, need de digitale infrastructuur is een grensoverschrijdende sector die juist kan zorgen voor nationale soevereiniteit. Even verderop onderkent PvdA/GL dit zelf ook door te reppen over een Europese digitale infrastructuur. Hier spreekt de partij zichzelf dus tegen.

Hoewel BBB greatest een goed programma heeft als het gaat om digitalisering, is het jammer dat de partij dagdroomt over ‘ondergrondse datacentra’. Als we ondergronds gaan, laten we dan beginnen met de megastallen.


Laat een reactie achter

Scroll naar boven