Digitale transformatie kent doorpakkers en dralers
Bedrijven investeren al jarenlang in de ‘digitale transformatie’, maar een minderheid van organisaties kan claimen een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid te hebben bereikt. Sterker, bijna een derde van de organisaties is te bestempelen als langzaam.

In latest onderzoek van F5, de Digital Maturity Index, is gekeken naar factoren die een mate van ‘digitale volwassenheid’ kenmerkt. Denk aan de inrichting van de infrastructuur en app-delivery, het gebruik van knowledge, zichtbaarheid en automatisering van de it-omgeving, en beveiliging. Een rating hierop werd vervolgens ingedeeld naar doorpakkers, hobbyisten en treuzelaars.

Slechts vier procent valt in de categorie digitale doorpakkers. Bij deze organisaties is technologie als kern van de bedrijfsactiviteiten geïmplementeerd en geïntegreerd waarbij knowledge en analyses worden ingezet om beslissingen te nemen, digitale diensten worden aangeboden en opkomende technologieën worden ingezet om nieuwe markten te betreden en concurrentievoordeel te behalen. We zien deze doorpakkers terug in verschillende branches, maar niet in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en energie/ nutsbedrijven.

Veruit de meeste bedrijven bevinden zich in de ‘hobbyfase’: ze scoren sterk op sommige gebieden, maar niet constant in alle kerncompetenties. Het lage share doorpakkers lijkt vreemd gezien de aandacht voor digitale innovatie, maar het onderstreept de complexiteit van zo’n transitie en de breedte en diepte van de technische capaciteiten die nodig zijn om hierin succesvol te zijn. Ook bedrijven die als doorpakker zijn te benoemen, en dus al lange tijd hiermee bezig zijn, hebben nog veel werk voor de boeg.

Automation

“Automation is bijvoorbeeld bij alle doorpakkers in meer of mindere mate doorgevoerd”

Het grootste onderscheid tussen doorpakkers en treuzelaars is de inzet van automation, het gebruik van publieke cloud en een platformbenadering van safety. Op deze gebieden lopen de doorpakkers ruim voorop, terwijl treuzelaars hier nauwelijks stappen in zetten.

Automation is bijvoorbeeld bij alle doorpakkers in meer of mindere mate doorgevoerd, terwijl dat maar bij zes procent van de treuzelaars het geval is. Van die groep geeft 39 procent ook aan helemaal geen gebruik te maken van publieke-clouddiensten, terwijl de doorpakkers dit allemaal doen. Deze voorlopers hanteren ook volop een platformbenadering om hun infrastructuur en apps/api’s te beschermen; een share dat rap kleiner wordt bij de hobbyisten en treuzelaars.

Nooit uitgegroeid

Het onderscheid in digitale volwassenheid van bedrijven is dus groot, maar zelfs bij de meest doorgegroeide organisatie kan het digitale transformatieproces voor uitdagingen zorgen. Met title inzichten uit knowledge halen en knowledge in silo’s blijven lastig. Voor de grootste groep, de hobbyisten, is zichtbaarheid de grootste uitdaging.

Uit het onderzoek blijkt vooral dat digitale transformatie iets van de lange adem is. Zelfs de bedrijven die ogenschijnlijk achterblijven, vertonen tekenen van vooruitgang op één of twee gebieden. Waar zij behoefte aan hebben is consistentie in het overnemen en integreren van digitale benaderingen in het hele bedrijf, de infrastructuur en applicaties.

Daarnaast zal de transitie ook niet in elke sector even snel verlopen, vooral als gevolg van regelgeving en governance. Dit is met title het geval in financiële diensten en de gezondheidszorg. We moeten de transitie dan ook niet als race zien, maar als proceed transformatie. En internet als bij elke treuzelaar moet je die groep af en toe even bij de les houden.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven