Digitalisering mkb versnelt, zij het op basisniveau
Nederland boekt vooruitgang in de digitalisering van het bedrijfsleven. Tachtig procent van het midden- en kleinbedrijf (mkb) previous een basisniveau van digitalisering toe, een toename ten wat in 2022 nog ruim 75 procent was. Het gebruik van geavanceerdere technologie blijft nog wel achter. Dat staat in de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie, waarover demissionair minister Micky Adriaansens (EZK) de Tweede Kamer informeert.

De regering stelt zich vijf doelen om digitalisering in het mkb te versnellen, met als ambitie om tegen 2030 het gebruik van geavanceerde digitale technologie zoals cloud, artificiële intelligentie (ai) en huge information in het mkb te verhogen tot minstens 75 procent. Het basisniveau is nu weliswaar tachtig procent, maar het gebruik van geavanceerde digitale technologie maakt minder haast. Zo werd ai volgens het ministerie in 2021 (recentste cijfers) ingezet door slechts twaalf procent van de mkb’ers. De technologie nam in de laatste twee jaar een vlucht, dus de ambtenaren verwachten dat het huidige proportion ai-gebruikers hoger ligt.

Het afgelopen jaar investeerde de overheid in de digitalisering voor het mkb. Met een subsidie van in totaal een miljoen euro werden vierhonderd kleine retailondernemers geholpen bij hun digitale transformatie. Daarnaast startte in 2022 het driejarige ‘Good Trade Schaalsprong Programma’, dat als doel heeft om duizend mkb’ers in de maakindustrie te helpen bij digitalisering.

Hubs

In Nederland gingen afgelopen jaar vijf European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) van begin, bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van geavanceerde digitale technologieën. De regionale hubs met elk hun eigen focus worden gedeeltelijk gefinancierd door het Europese Digital Fonds met Nederlandse cofinanciering van 10,7 miljoen euro.

Versnelling van de digitalisering van het mkb is een van de vijf pijlers van de Strategie Digitale Economie. De andere vier zijn: stimulering digitale innovatie en vaardigheden; het creëren van de juiste randvoorwaarden; behoud en versterking van de digitale infrastructuur; en versterking van de cybersecurity. Volgens de voortgangsrapportage wordt op alle pijlers voortgang geboekt.

Demissionair minister Adriaansens benoemt ook enkele aandachtpunten, zoals het tekort aan ict’ers en de achterblijvende inzet van geavanceerde digitale technologie door het mkb. Ook het uitstel van de 3,5-GHz-veiling, nodig voor de uitrol van 5G-technologie, is haar een doorn in het oog.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven