Generatieve ai verschuift beroepsbevolking VS
Generatieve ai versnelt de automatisering van de Amerikaanse economie. In 2030 zal liefst dertig procent van de arbeidsuren die nu worden gemaakt, zijn geautomatiseerd. 22 procent komt voor rekening van ‘gewone automatisering’, ruim acht procent door generatieve ai. Deze nieuwe ai-tools zouden in 2030 tot twaalf miljoen further verschuivingen in de Amerikaanse beroepsbevolking kunnen leiden.

Adviesbureau McKinsey voorziet in een rapport over generatieve ai en de toekomst van het werk een snelle omwenteling in de manier waarop mensen werken en de arbeid die ze verrichten. De technologie raakt wetenschappers, technici, ontwikkelaars, ingenieurs, creatieve beroepsgroepen, businessprofessionals en juristen wel, maar leidt niet meteen tot een aanzienlijke daling van de werkgelegenheid. Daarentegen krijgen kantoorklerken, secretaressen, kassiers, medewerkers van de klantendienst en kantinemedewerkers het moeilijk.

Hoewel de studie alleen betrekking heeft op Amerika met zijn uiterst flexibele arbeidsmarkt, zullen de traits in meer of mindere mate ook voor Europa gelden. De impression van generatieve ai verschilt weinig. Maar in de VS gaat alles sneller. Alleen al de afgelopen twee jaar hebben bijna honderd miljoen Amerikanen hun baan opgegeven. Het ontbreekt McKinsey aan cijfers over wat al die werkkrachten zijn gaan doen. Maar er is veel dynamiek. De totale werkgelegenheid bereikte na de pandemie recordhoogtes.

ChatGPT

Volgens McKinsey blijft automatisering, variërend van industriële robots tot systemen voor de geautomatiseerde verwerking van documenten, de voornaamste issue achter de veranderende vraag naar beroepen. Met de recente introductie van generatieve ai zoals ChatGPT heeft de automatisering een sprong voorwaarts gemaakt.

Deze instruments kunnen patronen in enorme hoeveelheden knowledge identificeren en nieuwe content material voortbrengen. Tot voor kort werd vaak gedacht dat alleen mensen dat konden. Hoewel deze technologie nog maar in de kinderschoenen staat, zijn de potentiële toepassingen aanzienlijk en over een breed entrance.

Generatieve ai is in te zetten om softwarecode te schrijven, producten te ontwerpen, marketingcampagnes te maken, operaties te stroomlijnen, juridische documenten te analyseren, klantenservice te bieden by way of chatbots en zelf wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen. Het is zelfstandig te gebruiken dan wel met behulp van mensen.

Breed gamma

Dit alles betekent dat automatisering impression krijgt op een breed gamma aan werkzaamheden waarbij experience, interactie met mensen en creativiteit om de hoek komt te kijken. Zonder generatieve ai neemt automatisering in 2030 meer dan twintig procent van de arbeidsuren in de VS over. Met ai stijgt dit proportion naar bijna dertig.

De snelst groeiende categorie beroepen bevindt zich in de (para)medische sector (dertig procent stijging tot 2030). Daarna komen beroepen in de wetenschap, technologie en engineering. Snel stijgt de vraag naar softwareontwikkelaars, systeemanalisten en data-wetenschappers.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top