Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Safety
Het Faculty van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Harald Vranken naar voren geschoven als hoogleraar Cyber Safety bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 oktober 2023.

Harald Vranken (Oost-Maarland, 1969) studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde daar in 1998 op het proefschrift ‘Design for take a look at & debug in {hardware}/software program techniques’. Hij ging daarna als senior wetenschapper aan de slag bij Philips Analysis (Natlab), waar hij onderzoek deed naar het ontwerpen en zelf-testen van digitale chips. In 2006 keerde hij terug naar de academische wereld. Sindsdien is hij werkzaam bij de Open Universiteit, als universitair docent en vervolgens als universitair hoofddocent bij de vakgroep Informatica aan de faculteit Bètawetenschappen. Sinds 2014 is hij tevens werkzaam op foundation van detachering (0,15 fte) bij de Digital Safety groep aan de Radboud Universiteit.

De leerstoel Cyber Safety waarop Vranken plaatsneemt, concentreert zich op de technische aspecten van cybersecurity binnen het vakgebied informatica. In die context is cybersecurity gericht op de technische beveiliging van de soft- en {hardware} in computersystemen en -netwerken, en de informatie die zich daarin bevindt. Het omvat zowel proactieve methoden voor de preventie, verdediging en detectie van cyberaanvallen, als reactieve methoden voor de bestrijding en herstel van cyberaanvallen.

Het vormgeven van cybersecurity is een advanced probleem dat een multidisciplinaire aanpak vereist. De leerstoel zal daarom niet alleen technische oplossingen aandragen vanuit de informatica, maar ook samenwerking zoeken met andere disciplines voor oplossingen in organisatorische processen (informatiekunde), risicomanagement (managementwetenschappen), menselijk gedrag (psychologie) en wet- en regelgeving (rechtswetenschappen).

De leerstoel wordt gefinancierd met gelden uit het landelijke sectorplan Bèta. De faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit heeft Safety & Privacy naast Software program aangewezen als focusgebied, waarbij structureel finances is aangevraagd voor de aanstelling van een hoogleraar Cyber Safety. De leerstoel zal bijdragen aan het versterken en uitbreiden van onderzoek en onderwijs op het gebied van cybersecurity.

Doelbewust

Een outstanding onderwerp is de safety en privateness van ai. Zo kunnen kwaadwillenden ai-modellen doelbewust manipuleren of inzetten om cyberaanvallen voor te bereiden. In de onderzoekslijn wordt ai ook toegepast om safety en privateness te verbeteren, door internetverkeer te analyseren en om kwetsbaarheden op te sporen in de broncode van software program.

Het onderzoek van Vranken is sinds zijn terugkeer naar de academische wereld gericht op cybersecurity, onder andere naar de toepassing van virtuele labs in securityonderwijs, bestuurlijke aspecten van informatiebeveiliging, internetbeveiliging en de gebruikersvriendelijkheid van beveiligingsmaatregelen voor online-bankieren. Hij was een van de eerste wetenschappers die publiceerde over het buitensporige energieverbruik dat gepaard gaat met de beveiliging van cryptocurrencies zoals bitcoin, hetgeen leidde tot wereldwijde media-aandacht.

In de laatste jaren is zijn onderzoek gericht op de toepassing van ai voor cybersecurity. Hij onderzoekt hoe ai is in te zetten om kwaadaardige activiteiten, zoals botnets, te detecteren in internetverkeer. Ook onderzoekt hij hoe ai kan helpen om beveiligingsproblemen te vinden in de broncode van software program.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven