Hoe blockchain rol speelt in fraudepreventieFacturering magazine dan niet direct in verband worden gebracht met cyberaanvallen, maar ongewenste incidenten in de zakenwereld dienen als een scherpe herinnering aan waarom we factuurfraude serieus moet nemen. Overal in verschillende sectoren hebben frauduleuze praktijken, zoals factuurmanipulatie, identiteitsnabootsing en geldmisbruik, bedrijven aanzienlijke financiële verliezen en reputatieschade toegebracht. Facturering, essentieel voor financiële transacties en bedrijfsactiviteiten, heeft waarde voor zowel organisaties als cybercriminelen, en dit maakt het een belangrijk doelwit voor cyberaanvallen.

De impression op bedrijfsvoering is aanzienlijk. Neem frauduleuze facturen die op het eerste gezicht legitiem lijken en naar bedrijven worden gestuurd. Als deze facturen zonder behoorlijke verificatie worden betaald, kan dit leiden tot financiële verliezen die de cashflow, winstgevendheid en algehele financiële stabiliteit van een bedrijf aantasten. Maar dat is niet het enige. Dergelijke incidenten ondermijnen ook het vertrouwen van het publiek in de bekwaamheid van de organisatie om gevoelige informatie te beschermen en zichzelf te wapenen tegen cyberdreigingen. Dit kan leiden tot gespannen relaties, klantverlies en gemiste zakelijke kansen. Bovendien brengen ze vaak wettelijke en regelgevende gevolgen met zich mee, met bijbehorende boetes en juridische geschillen.

Vatbaar

“Het is niet verrassend dat social engineering een favoriete methode is voor fraudeurs om slachtoffers te misleiden”

Traditionele factureringssystemen met gecentraliseerde databases, handmatige processen en papieren documentatie zijn vatbaar voor cyberaanvallen, vooral nu de technologische ontwikkelingen in een ongekend tempo plaatsvinden. Deze ontwikkelingen maken technologie toegankelijk voor iedereen, inclusief kwaadwillende actoren die op zoek zijn naar zwakheden om uit te buiten.

Naast inherente systeemkwetsbaarheden zijn cybercriminelen bedreven in het uitbuiten van menselijke zwakheden, zoals met phishingaanvallen, ongeoorloofde toegang en het misleiden van individuen om vertrouwelijke informatie prijs te geven. Het is dan ook niet verrassend dat social engineering een favoriete methode is voor fraudeurs om slachtoffers te misleiden. Hoewel e-mailcommunicatie handig is, vergemakkelijken methoden zoals handmatige gegevensinvoer in zakelijke factureringsprocessen het voor fraudeurs om facturen te manipuleren of zich voor te doen als legitieme leveranciers. Dit brengt het risico met zich mee van betalingsomleiding naar frauduleuze rekeningen.

By way of technieken zoals e-mailspoofing bootsen hackers e-mailadressen en domeinen van vertrouwde entiteiten na. Zo sturen ze frauduleuze facturen die lijken te zijn verzonden door legitieme bronnen. Dit leidt onvermijdelijk tot ongeautoriseerde geldtransacties, dankzij aangepaste betalingsinformatie op gecompromitteerde facturen. Hackers kunnen zelfs facturen onderscheppen tijdens verzending tussen afzender en ontvanger, en de betalingsgegevens wijzigen om de factuur onderweg aan te passen.

Oplichters gaan soms nog verder en creëren valse leveranciersaccounts of doen zich voor als vertrouwde entiteiten terwijl ze frauduleuze facturen indienen bij bedrijven. Onwetendheid over deze fraude kan ertoe leiden dat organisaties deze valse facturen verwerken, wat resulteert in financiële verliezen en juridische problemen. Denk aan de zwendel van een miljoen greenback die techgiganten als Google en Facebook jaren geleden 122 miljoen greenback heeft gekost. Recenter zagen we de PayPal-zwendel plaatsvinden.

Blockchain

Met de steeds toegankelijkere geavanceerde technologie groeit het potentieel voor misbruik ervan. Generatieve ai bijvoorbeeld, die menselijke tekst en multimedia kan genereren, vergemakkelijkt het voor kwaadwillenden om zich als anderen voor te doen en gevoelige informatie te manipuleren. Technologie biedt echter voor bijna elk probleem een oplossing, en het factureringsdomein vormt hierop geen uitzondering. Daar komt blockchain-technologie om de hoek kijken.

Blockchain biedt een bewonderenswaardig niveau van manipulatiebestendige integriteit voor facturering door een onveranderlijk grootboek te verschaffen dat elke transactie nauwgezet vastlegt. Eenmaal geregistreerd, kan een transactie niet meer worden gewijzigd of verwijderd, waardoor fraudeurs moeilijkheden ondervinden bij het manipuleren van factuurgegevens of het onrechtmatig genereren van facturen zonder detectie te omzeilen. Dit risicobeheer, kenmerkend voor blockchain, is te danken aan de intrinsieke aard van het gedecentraliseerde netwerk waarop het opereert. Dit netwerk verdeelt het grootboek over verschillende systemen, waardoor constante supervisie en handmatige tussenkomst in het factureringsproces overbodig worden. Dit minimaliseert de kans op corruptie of fraude.

Voordelen

“De onveranderlijkheid van blockchain maakt dat eenmaal geregistreerde facturen niet zijn te wijzigen of manipuleren”

Er zijn aanzienlijke voordelen verbonden aan het integreren van blockchain in factureringsprocessen:

  • Onveranderlijk grootboek en versleuteling

De onveranderlijkheid van blockchain maakt dat eenmaal geregistreerde facturen niet zijn te wijzigen of manipuleren. Elke transactie wordt by way of cryptografische hashes aan de vorige gekoppeld, waardoor een onveranderbare reeks gegevens ontstaat. De versleuteling van opgeslagen transacties en gegevens op de blockchain houdt de informatie veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden. Deze versleuteling voegt een additional laag bescherming toe aan factuurgegevens en financiële informatie tijdens het factureringsproces.

  • Transparantie en traceerbaarheid

Bij zakelijke transacties zijn vaak meerdere partijen betrokken die beslissingen nemen, betalingen initiëren en goederen kopen en verkopen. Dit kan leiden tot miscommunicatie en hiaten wanneer meerdere partijen betrokken zijn. Blockchain biedt hier een oplossing door alle deelnemers in staat te stellen transacties te bekijken en te verifiëren. Deze transparantie werkt als een afschrikmiddel tegen fraude door verantwoording af te leggen en de kans op onopgemerkte frauduleuze activiteiten te verkleinen.

  • Slimme contracten en automatisering

Met blockchain technologie zijn slimme contracten een disruptieve instrument die het zakelijke landschap transformeert. Deze contracten bevatten voorwaarden in hun code en kunnen worden geprogrammeerd om facturen automatisch te verifiëren en uit te voeren volgens vooraf bepaalde voorwaarden. Deze automatisering minimaliseert menselijke fouten en kwetsbaarheden, en vermindert de afhankelijkheid van handmatige processen. Voor juridische groups betekent dit minder tijd besteden aan problemen oplossen en meer tijd besteden aan preventie.

Blockchain-aangedreven factureringsoplossingen gebruiken robuuste versleutelingsalgoritmen om gegevens te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie. Het gedecentraliseerde karakter versterkt de beveiliging door single factors of failure te elimineren en het risico op cyberaanvallen te verminderen. Aanvallers moeten controle krijgen over een meerderheid van de knooppunten om het hele netwerk in gevaar te brengen, wat moeilijk is. Kortom, zelfs als één knooppunt wordt gecompromitteerd, blijft het netwerk dankzij consensus mechanismen beveiligd.

Het potentieel van blockchain om de tijd, kosten, risico’s en complexiteit van transacties aanzienlijk te verminderen, heeft al geleid tot een paradigmaverschuiving in bedrijfsvoering, vooral in facturering. Terwijl fraudeurs en kwaadwillende actoren vooroplopen met geavanceerde aanvalstools, is het aan organisaties om voorop te blijven lopen op het gebied van beveiliging. Blockchain-technologie is nu een onvermijdelijk instrument in hun arsenaal.

(Auteur Ramon Ab is ceo en medeoprichter van Nova Expertise.)

Laat een reactie achter

Scroll naar boven