Hoe passen ijsberen zich aan aan klimaat-verandering?Wat doen ijsberen in de zomer, nu die steeds langer en hotter wordt? Wetenschappers in Canada hebben dat onderzocht. Ze hebben een hele zomer lang ijsberen gevolgd.

Twintig ijsberen kregen een digital camera om. Zo konden ze gevolgd worden bij alles wat ze deden.

Geen ijs

Door klimaatverandering ligt er steeds langer geen ijs in gebieden waar ijsberen leven. Daardoor is het moeilijker voor de dieren om voedsel te vinden.

Rustig aan!

Onderzoekers hoopten dat de ijsberen zich meer zouden gaan gedragen als gewone beren. Bijvoorbeeld door rustig aan te doen als er weinig voedsel is. Gewone beren houden dan een winterrust. IJsberen zouden dan een zomerrust moeten houden.

Maar in het onderzoek zagen ze dat ijsberen dat niet doen. Ze blijven internet zo actief als anders. Maar omdat ze te weinig eten voor al die lichaamsbeweging, vallen ze af. En veel ook: wel een kilo per dag!

De onderzoekers hopen dat er meer tegen klimaatverandering gaat gebeuren.

Scroll naar boven