It-sector snelste groeier in economie
De it-sector, inclusief digitale infrastructuur, is de snelste groeier in de Nederlandse economie. De bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) is in de afgelopen vijf jaar met een derde toegenomen. Dit jaar is de sector goed voor circa 5,3 procent van het bbp. De jaarlijkse bestedingen worden geschat op bijna vijftig miljard euro. Dit stellen Associate Navigator, Rabobank en Dutch Knowledge Middle Affiliation op foundation van eigen onderzoek.

De conclusies zijn neergelegd in het rapport ‘It en digitale infrastructuur in Nederland‘. Die laat zien dat 474.000 mensen in deze sector werken; binnen de it en telecomsector zijn 265.000 it’ers werkzaam.

Het rapport wil benadrukken dat de sector onmisbaar is als aanjager voor de nieuwe economie waarin transities op gebied van energie en voedsel worden gefaciliteerd. Waarden als veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit zijn daarbij een basisbeginsel geworden. De sector staat ook aan de foundation van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie (ai), web of issues en cloud computing. 

De studie brengt de sector in al zijn geledingen nauwkeurig in beeld. Aan bod komen de verschillende segmenten in deze sector op foundation van hun karakteristieken, de aantallen en ontwikkeling. De belangrijkste traits en verschuivingen komen gedetailleerd uit de verf.

Flexibele schil

In 2021 telde Nederland 32.500 software program ontwikkelende bedrijven, 12.000 it-dienstverleners en bijna 29.000 consultancybedrijven. Van de ruim 93.000 bedrijven in deze sector zijn er bijna 54.000 bedrijven met één werknemer. Deze laatste categorie maakt een belangrijk deel uit van de flexibele schil die organisaties kunnen inzetten in projecten en onverwachte omstandigheden.

Het overgrote deel van de bedrijven is klein tot zeer klein. Bijna driekwart is een eenmansbedrijf en nog eens bijna zeventien procent heeft niet meer dan vier werknemers. De sector kent overwegend jonge bedrijven.

Het aantal it-startups is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Groot is het aantal nieuwe bedrijven dat jaarlijks het daglicht ziet. Dit leidt per sort it-bedrijf tot enorme verschillen in het gemiddelde oprichtingsjaar. Voor consultants en digital companies is dat 2019, voor softwarevendors, e-tailers en serviceproviders 2018, voor resellers 2012, voor telco’s 2011, voor {hardware} distributors 2009, voor datacenters 2004 en voor distributeurs 2000.

Er zijn ook duidelijke verschillen per provincie. Zo kent het noorden een relatief hoog aandeel softwarebedrijven. Het westen heeft relatief veel consultants.

Partnerships

Associate Navigator bracht ook het aantal partnerships in kaart. Microsoft staat met 36,7 procent veruit bovenaan, gevolgd door Cisco (21,9), HP (15,5), VMware (12,9), Citrix (9,5), IBM (8,9), KPN (8,5), Apple (7,9), Avaya (7,5), Oracle (7,3) en Samsung (6,5). NetApp (6,5), Juniper (6,2), Dell (6,1), SAP (5,3) en Eurofiber (5,2).

Snel verandert de combine van verschillende product- en dienstencategorieën. Het aandeel van telecom daalt, terwijl dat van software program snel toeneemt. Aan softwarelicenties en saas-oplossingen wordt een kleine tien miljard euro besteed.

Sterke groei is te zien in virtualisatie-oplossingen. De afgelopen twee jaar bedroeg de toename circa een vijfde. Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei van vijftien procent voorzien. Administration-applications en remote-management groeien in die periode jaarlijks met tien procent, een procentuele stijging die sinds 2020 zichtbaar is. Voor it-security wordt een groei van vijf procent verwacht.

Fixed is de groei van ontwikkel- en beheer-tools. Zeer fixed is de groei van applicaties op gebied van erp, hrm, crm en financieel. De markt voor dienstverleners is met bijna zes miljard euro aan bestedingen in 2021 weliswaar groot, maar groeit niet sterk meer. Cloud begint meer en meer de standaard te worden. Leveranciers die cloud naast zich laten liggen, lopen het risico aan de zijlijn te staan.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven