Kabinet te passief bij scholing ict’ers
NLdigital, de belangenorganisatie van de ict-sector, en de Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) verwijten het kabinet passiviteit bij het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt. Aan het tekort aan voldoende geschoolde ict’ers krijgt weinig aandacht.

René Corbijn, hoofd beleid en public affairs bij NLdigital, betreurt dat het demissionaire kabinet nagenoeg niets doet aan stimulering van scholing en opleiding. Aan het actieplan voor duurzame en digitale banen wordt wegens geldgebrek geen enkele uitvoering gegeven.

De Stap-subsidies voor één cursus of opleiding per jaar met een most van duizend euro komen in het nieuwe jaar te vervallen. Corbijn ziet daar weinig voor in de plaats komen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft duidelijk zijn bekomst van specifieke regelingen, ook als het gaat om stimulering van om-, her- en bijscholing naar de ict-beroepen waar zoveel behoefte aan bestaat. Ook de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is wat dat betreft beleidsarm.

Versnippering

Michiel Steltman, directeur Stichting DINL, ziet ook versnippering bij het beleid om de digitale vaardigheden van burgers naar een hoger plan te brengen. Hij mist bij de ministeries de ambitie om op dit gebied beter samen te werken. ‘Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en OCW proberen ieder op hun eigen manier iets te doen aan het gebrek aan abilities, kennis en vaardigheden. Met grote, landelijk gecoördineerde programma’s zou Nederland veel meer zijn gebaat’, zegt Steltman. 

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn de achilleshiel van de economie. De DINL-directeur vindt dat de ministeries meer gasoline moeten geven. Het beste kan dat gebeuren onder leiding van Economische Zaken, meent hij.

Steltman is wel blij dat vooral Economische Zaken aandacht heeft voor de digitalisering. De EZK-begroting is doorspekt met thema’s ter versterking van de innovatie. ‘Het besef is gegroeid dat digitalisering essentieel is voor een toekomstvaste economie. In de toekomstvisie op de economie staat digitalisering nu in de prime drie.’ Bovendien constateert Steltman dat innovatie ook wordt gekoppeld aan regionale ontwikkelingen en vraagstukken rond ruimtelijke ordening. Volgens hem is dat een goede zaak. Ook het belang van de digitale infrastructuur, brede intercontinentale verbindingen, zeekabels, datacenters en cloud-voorzieningen wordt beter onderkend. Aandacht is er ook voor Future Community Companies zoals 6G.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top