Posted on Leave a comment

Kamer akkoord met ruimere tapmogelijkheden

Jaap van Belkum | 26 oktober 2023 17:21

De politiek reageert incident gedreven. De Tweede Kamer is weer eens van mening veranderd na een reeks recente (bijna) calamiteiten zoals terreuraanslagen in Europa en offensieve cyberprogramma’s tegen Nederland of Nederlandse (internationale) belangen. Controle van het aftappen magazine opeens ook tijdens en na de aftapoperatie. Denk bij cyberprogramma’s aan de hack poging bij het hoofdkantoor van de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens), vele hackpogingen bij defensieleveranciers, op Nederland gericht desinformatiecampagnes en de hack van het Internationaal Strafhof in Den Haag (die een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin).

Het Internationaal Strafhof gaat bekijken of ze volgens het Statuut van Rome ook cybercrime als onderdeel van een oorlogsmisdrijf mogen gaan berechten. Oekraïne claimt bijvoorbeeld dat Rusland schuldig is aan cyberoorlogsmisdaden. Hiermee wordt bedoeld het aanvallen van “kritieke infrastructuren zoals medische instellingen of controlesystemen van energievoorzieningen kunnen grote consequenties hebben voor velen en zeker voor de kwetsbaarste mensen”.

Als het Strafhof in bepaalde gevallen cybercrime wil gaan vervolgen, dan is het handig dat Nederland als gastland van onder meer het OPCW en het Internationale Strafhof, voldoende technische ondersteuning kan bieden. Microsoft helpt het Strafhof al.

Een andersoortige correctie is ook dat niet verwerkte information (bulkdatasets) niet zomaar gedeeld mogen worden met buitenlandse veiligheidsdiensten. Door het zeer onzorgvuldige gedrag van onze ambtenaren, staan duizenden mensen uit Nederland te boek als potentieel lid van een terroristische organisatie, waarbij fouten zelden gecorrigeerd worden. Helaas geen aandacht voor hoe fouten in het verleden ongedaan moeten worden. Daarvoor moeten waarschijnlijk eerst verdere incidenten plaatsvinden, Kamervragen over gesteld worden waar de media op duiken.

Niet alleen de SP en FvD, maar ook BIJ1, Groep Van Haga, DENK en PvdD waren tegen de verruiming van de het wetsvoorstel Tijdelijke moist onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Zie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/element?id=2022Z23928&file=36263)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *