Kijk verder dan cloud on-ramp
Bedrijven grijpen in toenemende mate naar technologieën zoals ai, machine studying en high-performance computing. Ofwel, technologieën waarmee ze een grote hoeveelheid information creëren. Het is dan natuurlijk zaak dat er niet alleen een snelle, maar ook veilige connectie is tussen bedrijven en aanbieders van openbare cloud computing – en dat belang neemt alleen maar toe.

Dit is geen nieuwe bevinding. Bedrijven hebben al lange tijd de voorkeur voor cloud on-ramps, ofwel cloud-omgevingen die rechtstreekse verbindingen bieden tussen de systemen van bedrijven en colocatieproviders, zoals datacenters. Tegenwoordig zijn on-ramps niet meer de enige oplossing, en maken deze deel uit van een complexe connectiviteitspuzzel. Zo willen bedrijven ook verbinding maken met meerdere cloudproviders om een grotere variatie van diensten te gebruiken, en de weerbaarheid te vergroten. Hoe krijg je dat voor elkaar als je tegelijkertijd je information dicht bij de organisatie en binnen geografische grenzen wilt houden?

Issue

“De top-2000-bedrijven slaan in 2024 elke seconde een further 622 terabyte aan information op”

Uit onderzoek van S&P Global Market Intelligence blijkt dat 79 procent van de bedrijven het toegang hebben tot meerdere cloudproviders als een issue ziet bij de implementatie van nieuwe dataplatforms. Ook vinden zij dat een hybride-cloudstrategie essentieel is voor het succes van de organisatie.

Hoewel cloud on-ramps een onderdeel is van de connectiviteitspuzzel, zijn er ook andere, flexibelere oplossingen met een lager complete price of possession. Een andere afweging is data gravity. Voorheen werd information meestal op verschillende locaties gegenereerd en teruggebracht naar centrale datacentra om daar verwerkt te worden, dit proces wordt ondersteund door cloud on-ramps.

Meer information

Echter genereren tegenwoordig verschillende bronnen, vanaf steeds meer locaties, steeds meer information. Of het nu gaat om gegevens vanuit mobiele apps van de consument, of vanuit web of things-sensoren, de druk op datacenters groeit hierdoor exponentieel. Naar verwachting slaan de top-2000-bedrijven (volgens Forbes) in 2024 elke seconde een further 622 terabyte aan information op in slechts 53 grote steden. Deze information worden vervolgens lokaal bewaard en verwerkt, om de klanten beter van dienst te zijn en beter te voldoen aan nalevingsverplichtingen.

Door de alsmaar stijgende hoeveelheid information verhogen ook de zorgen rondom privacy en safety, en wordt het concurrentievoordeel beperkt. Dat komt omdat het concurrentievoordeel vooral wordt behaald door data-analyses. De traditionele it-infrastructuur van veel bedrijven is niet opgewassen tegen deze grote hoeveelheid information, waardoor het uitvoeren van analyses moeilijker wordt. De oplossing is het herontwerpen van de it-infrastructuur. Bedrijven moeten zich hierbij méér focussen op hoe information wordt gegenereerd, opgeslagen en verwerkt. De nieuwe infrastructuur moet verbinding kunnen maken met een groot aantal bedrijfslocaties en companions, waaronder grote cloudproviders – terwijl de information dicht bij de organisatie en binnen de geografische grenzen blijft.

Door de it-infrastructuur hierop aan te passen, krijgt een bedrijf ook veel meer mogelijkheden. Zo zijn zij in staat voort te bouwen op andere belangrijke onderdelen van de complexe connectiviteitspuzzel. Denk aan on-ramps naar de cloud, maar ook aan een sterk ecosysteem van technologie- en oplossingsproviders die, wanneer ze worden gecombineerd, de data-focused architectuur uitbreiden, flexibiliteit bieden en concurrentievoordeel weer mogelijk maken voor het bedrijf.

(Auteur Andy Bastick is senior director, product & companion advertising bij Digital Realty.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top