Lang niet alle bedrijven werken aan digitaliseringVooral in de sectoren horeca, cultuur, sport en recreatie en autohandel vonden relatief weinig digitaliseringsprojecten plaats, komt uit de enquête van de CBS. Ook in de zakelijke dienstverlening ondernam dertig procent van de bedrijven geen initiatieven om verder te digitaliseren. De digitaliseringsprojecten die in deze sector wél werden uitgevoerd, hadden relatief veel positieve influence.

In andere sectoren werd vorig jaar flink gewerkt aan digitalisering. Van de organisaties die ermee bezig is, heeft ruim veertig procent de verbetering van efficiëntie en productiviteit als belangrijkste drijfveer. Acht procent richt zich vooral op verbetering van de klantervaring. Koplopers zijn de ondernemingen actief in onroerend goed, ict, of vervoer en opslag.

De industriesector ontplooide eveneens relatief veel digitaliseringsinitiatieven (75 procent), maar opvallend veel van deze projecten hadden weinig tot geen merkbare influence. Als het aankomt op het impact, spannen de detailhandel en de onroerendgoedsector de kroon. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven in deze twee sectoren meldt een aanzienlijk of enigszins positief resultaat. In de ict-sector en de zakelijke dienstverlening was dit iets minder dan de helft.

Het CBS ziet niet alleen verschillen tussen sectoren, maar ook tussen grote en kleine organisaties. Grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, ervaren vaker positieve influence van digitalisering dan bedrijven met maximaal vijftig werknemers. Bij grote bedrijven gaat het om zo’n zestig procent, bij kleine slechts een kwart.

Een tekort aan vaardig personeel is voor een op de zes bedrijven de grootste belemmering bij digitalisering. De kosten hinderen een op de zeven bedrijven, vooral de kleine bedrijven. Toch ervaart meer dan de helft van alle organisaties geen noemenswaardige belemmeringen bij hun digitalisering.

Het onderzoek is gebaseerd op de Conjunctuurenquête Nederland, dat het CBS in augustus 2023 uitvoerde onder bedrijven met vijf of meer werknemers in de industrie, detailhandel en diensten.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top