Leden AcICT maximaal acht jaar in functie
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) vindt dat de leden van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) maximaal acht jaar (twee termijnen van vier jaar) in functie mogen zijn. Ze is het oneens met PVV en SP dat de maximale herbenoeming van AcICT-leden te kort is. Van Huffelen: ‘Met deze termijn kan de actuele experience, die noodzakelijk is in de snel veranderende wereld van de ict, beter worden geborgd.’

Dit blijkt uit de beantwoording op vragen die de Tweede Kamer had gesteld bij het verslag inzake het wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). Afwijzend staat de staatssecretaris tegenover de suggestie van D66 om AcICT ook over wet- en regelgeving te laten adviseren. ‘Dat ligt niet in de rede ligt nu de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens reeds adviseren over wetgeving.  AcICT kan wel adviseren over de informatiesystemen waarin wet- en regelgeving landt.’

Van Huffelen legt ook uit waarom is gekozen voor een onafhankelijk adviescollege op afstand. Dit is gedaan om belangenverstrengeling, in wezen en in schijn, te voorkomen. Met deze organisatievorm kunnen ook beide Kamers advies bij het AcICT aanvragen. 

Overigens is de Tweede Kamer positief over dit adviescollege. AcICT heeft sinds zijn begin in 2015 meer dan honderd adviezen uitgebracht over ict-projecten bij de rijksoverheid. Terugkijkend over de jaren heen valt het op dat enkele adviezen telkens weer terugkeren en verschillende projecten dus niet leren van fouten die elders worden gemaakt. Het AcICT constateert in zijn laatste jaarverslag dat bij beleidsontwikkeling niet altijd wordt gekozen voor de meest passende oplossing. Ict wordt meestal niet of te laat betrokken, met identify bij nieuw beleid of nieuwe wetten, aldus het adviescollege.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven