Leveringsproblemen plagen bouw datacenters | Computable.nl
Problemen met de toelevering en inflatie vertragen in Europa de bouw van datacenters. Uitstel is eerder regel dan uitzondering.

Dit blijkt uit het rapport Uptime on the Line dat Aggreko, verhuurder van apparatuur voor datacenters, heeft uitgebracht. De meeste aannemers zijn gedwongen hun tijdschema’s te verlengen door leveringsproblemen. Stijgende kosten maken alles nog erger. Nog geen tien procent van de ondervraagden meldde geen vertragingen als gevolg van verstoring van de toeleveringsketen.

De constructie van nieuwe datacenters wordt steeds duurder. Vorig jaar was sprake van een sterke toename van de bouwkosten. Het hoogst zit Londen, gevolgd door Frankfurt, Stockholm en Parijs. Daarna komt Amsterdam waar de kosten ook stijgen. Iets lager zit Dublin.

Aggreko onderzocht de precieze oorzaken achter deze kostenstijgingen. Uit een enquête waar ook honderden respondenten uit de Nederlandse datacenter-sector aan deelnamen, blijkt dat de knelpunten tijdens de constructiefase toenemen. Tot de voornaamste uitdagingen behoren tekorten aan personeel met de juiste competenties en schaarste aan bepaalde apparatuur.

Alles moet duurzamer, maar sommige aanbieders kunnen hun claims niet waarmaken. Vertragingen treden op als leveranciers niet goed in staat zijn te bewijzen dat ze inderdaad zo duurzaam zijn. Ook de inkoop van energie kan een uitdaging vormen.

Schakelkasten

Problemen kunnen ontstaan als schakelkasten op locatie arriveren voordat de volledige stroomvoorziening is geregeld. Dan moeten onderdelen worden omgeslagen met omgevingsbesturing om statische schade en binnendringend water te voorkomen. Ook de stijging van het algemeen prijspeil is een probleem. Verder kan verzet tegen de bouw van datacenters de sector parten spelen. Juridische geschillen kunnen de constructie voor onbepaalde tijd stopzetten.

Uitstel van datacenter-bouw kan flink in de papieren lopen. Het managen van verschillende aannemers, van wie het werk afhankelijk is van andere delen van een bouwwerk dat wordt voltooid, vormt vaak een belemmering bij grote projecten. 

Het vertrouwen in de overheid is in Nederland en Noorwegen relatief het geringst als het gaat om het aanpassen van wetten en regels zodat er meer hernieuwbare energie is aan te wenden in datacenters.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top