Meta en IBM richten AI Alliance op
Ruim vijftig grote spelers op gebied van artificiële intelligentie (ai) hebben zich verenigd in de AI Alliance. Onder aanvoering van Meta en IBM hopen zij met een open ai-model meer greep te krijgen op deze exploderende markt.

Veilige en verantwoorde ai, geworteld in open innovatie, is het doel. Hoewel dat niet hardop wordt gezegd, is de alliantie ook bedoeld om het door Microsoft gefinancierde OpenAI met zijn ChatGPT de pas af te snijden. De vrees bestaat dat de markt voor generatieve ai weldra beheerst wordt door Microsoft, Google en in mindere mate AWS. 

Bij de AI Alliance hebben zich onder meer AMD, Dell, Hugging Face, Intel, Linux Basis, Oracle, Pink Hat, ServiceNow en Sony Group aangesloten. Ook onderzoeksinstellingen zoals Cornell College en de Nationwide Science Basis zijn van de partij. Uit de EU komt de TU München. Met het Britse Stability AI, Imperial Faculty London, ETH Zurich en Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne is de relaxation van Europa minder slecht vertegenwoordigd.

Zuckerberg

Meta Platforms dat onder leiding staat van ceo Mark Zuckerberg, heeft zijn Llama 2 AI-model al eerder opensource gemaakt. Maar de Fb-moeder weet lang niet zoveel aandacht te trekken als OpenAI dat overigens steeds minder open wordt. Ook het door Amazon en Google gefinancierde Anthropic, een afsplitsing van OpenAI, krijgt veel aandacht. Web als OpenAI hanteren Anthropic en de Canadese ai-startup Cohere gesloten modellen die volledig worden gecontroleerd door hun makers. Bedrijven moeten betalen voor het gebruik ervan.

Meta en IBM, met zijn nieuwe Watsonx-systeem, vrezen dat ze – zeker publicitair – het onderspit delven. Ze gooien het daarom over een andere boeg door het accent te leggen op ‘open innovatie’ en ‘open wetenschap’. De Open AI Alliance drijft grotendeels op opensource, een aanpak waarbij technologie free of charge wordt gedeeld. Ook academici en onafhankelijke programmeurs dragen daar hun steentje aan bij.

De lancering van de Open AI Alliance komt vlak nadat OpenAI verscheurd dreigde te worden na een battle tussen oprichter Sam Altman en zijn medecommissarissen. Klanten van OpenAI zagen toen hoe risicovol het kan zijn om van één leverancier afhankelijk te zijn. Sindsdien is een development op gang gekomen om met meer aanbieders van ai-technologie in zee te gaan.  De Alliance hoopt daarvan te profiteren.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven