Posted on Leave a comment

NWO investeert in nieuwe apparatuur, databanken en software program
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert ruim 22,7 miljoen euro in projecten van zeven nationale consortia voor vernieuwende wetenschappelijke infrastructuur. Deze investeringen worden ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software program.

Met dit geld versterkt NWO de wetenschappelijke infrastructuur die Nederlandse kennisinstellingen beschikbaar stellen aan de onderzoekgemeenschap. Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO, noemt de zeven projecten stuk voor stuk uniek in hun soort. Hierdoor wordt nieuw onderzoek mogelijk, met vaak grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Levi noemt als voorbeeld een radar voor betere analyse en voorspelling van extreem weer.

Onderzoekers gaan een nieuw sort radar ontwikkelen die de lucht in een paar seconden kan observeren. Robin Radar Methods ontwikkelt hiertoe een mobiel radarsysteem, een ‘sensor’ voor onderzoek die gemakkelijk op een trailer valt te plaatsen. Ceo Siete Hamminga: ‘Dit instrument wordt ontworpen om inzicht te krijgen in het proces van ijs- en druppelvorming dat zich binnen wolken afspeelt. Zo zijn bestaande weermodellen te verbeteren.’ In het mobiele radarsysteem wordt een radar on-a-chip toegepast.

Het bedrijf uit Den Haag maakt momenteel al radars waarmee luchthavens aanvaringen met vogels kunnen voorkomen. Een groeimarkt is die van radars die kleine drones kunnen signaleren. Met identify de Navo investeert in anti-drone-maatregelen. In het weerproject Phara werkt Robin samen met KNMI, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Astron, TNO en TU Delft. De laatste twee organisaties richten zich op het vergaren en de analyse van knowledge.

Mini-orgaantjes

Een ander mission waarvoor een consortium NWO-geld krijgt, is het Organ-on-Chip Growth Heart. Deze mini-orgaantjes worden gebruikt voor onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van voedingstoffen en medicijnen. Het ontwikkelen van nieuwe organs-on-chips is complicated, omdat er veel experience moet samenkomen op het vlak van microfabricage, vloeistoffysica, celkweek, weefseltechnologie en microscopie.

Verder subsidieert NWO een nationale database voor kinderkanker. Deze dataverzameling moet een belangrijke bron worden om onderzoek naar dit soort kanker te versnellen. Ook gaat er geld naar een nieuwe vijftienmeterklasse, robotische radiotelescoop op de Gamsberg in Namibië. Andere projecten richten zich op nieuwe materialen voor groene chemie en transport, zwaartekrachtsgolven en het schijnen van licht op processen op atomaire schaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *