Oekraïense dames free of charge opgeleid tot cyberheldenStichting Cyberworkplace heeft een ambitieus lesprogramma gelanceerd om in de komende maanden dertig Oekraïense vluchtelingen kosteloos op te leiden tot cyberexperts. Opzet van dit undertaking is om betrokken jongeren, merendeels vrouwen, aan een baan te helpen. Met hetzelfde doel gaan ook 25 Nederlandse studenten van het technische mbo deze ‘stoomcursus’ volgen. Daarin staat centraal het vergroten van kennis en vaardigheden op gebied van cybersecurity.

Anouk Vos, oprichter van Cyberworkplace en het strategisch adviesbureau Revnext, richt zich met dit lesprogramma op jongeren die wel talenten hebben, maar moeite hebben aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. In november 2022 startte Stichting Cyberworkplace voor het eerst met de ondersteuning van twintig jonge Oekraïense vluchtelingen die in Nederland hun toekomst willen opbouwen. De meerderheid van deze studenten is nog altijd actief in deze sector. Het succes van het ondersteuningsprogramma , speciaal voor deze groep ontwikkeld, heeft geleid tot een uitbreiding van de activiteiten.

Gastdocenten uit bedrijfsleven


Anouk Vos

Anouk Vos

Nu er geen perspectief is op een snel einde van de oorlog bereiden de gevluchte Oekraïners zich volgens Vos meer nog dan vorig jaar voor op een langdurig verblijf in Nederland. Vos: ‘Het kennisniveau van de deelnemers varieert van beginnend tot vrij gevorderd. Een van de deelnemers is een Oekraïense advocate in it-recht die de cybersecurity-opleiding doet om zich verder te kunnen specialiseren. Over het algemeen zijn de deelnemers uit Oekraïne technisch beter geschoold dan die uit Nederland. De sprong naar een baan in het Nederlandse it-bedrijfsleven hoeft daarom niet groot te zijn. Motivatie is belangrijker dan eerder behaalde diploma’s om de cursus met goed gevolg te doorlopen.’

De meeste Nederlandse deelnemers komen van het Techniek School Rotterdam en de Haagse Hogeschool. Een aantal van hen volgt it-opleidingen waaronder systeembeheer. Niet al deze opleidingen besteden aandacht aan cybersecurity. Dat is dan ook een veelgenoemde reden om aan het lesprogramma van Cyberworkplace deel te nemen.

Het programma zal dit jaar twee keer worden uitgevoerd. Omdat met gastdocenten uit bedrijfsleven en overheid wordt gewerkt, krijgen de deelnemers snel zicht op hoe het in de praktijk toe gaat. De cursus die ongeveer twee maanden duurt, zal dit jaar nog twee keer worden gegeven.

Wapenen

Het CyberHeroes 2023 programma leert studenten over cybercriminaliteit en, nog belangrijker, hoe zij zichzelf en anderen hier tegen kunnen wapenen. Denk aan het herkennen van phishing en het voorkomen van WhatsApp-fraude. Binnen het programma wordt samengewerkt met de Nederlandse Politie, Revnext, Cisco en andere toonaangevende companions in de Nederlandse securitysector.

Naast de inzet van vrijwilligers heeft Stichting Competens financiële steun voor dit undertaking toegezegd en is subsidie ontvangen van het Small Grant Program van de Amerikaanse Ambassade. ‘Met de voortdurende oorlog in Oekraïne blijft de toekomst voor veel jonge techtalenten in Nederland onzeker. Met het CyberHeroes-programma hebben we de kans om verbinding te maken, hen te onderwijzen en te trainen en hen op te nemen in onze cybergemeenschap’, aldus Mira Golsteyn, voorzitter van Cyberworkplace.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top