Omarming zero-trust heeft in Europa meer tijd nodig
De zero-trust-aanpak staat al lange tijd in de schijnwerpers als een cruciaal side van cybersecurity. Echter loopt Europa achter als het aankomt op de implementatie van deze benadering vergeleken met de VS. Hoe komt het nu dat Europa zero-trust niet volledig omarmt?

Om dit te begrijpen, kunnen we kijken naar de Hype Cycle van Gartner, een conceptueel mannequin dat de typische levenscyclus van een technologie of innovatie beschrijft, vanaf het second van introductie tot volledige integratie in de samenleving en industrie. Deze levenscyclus kent verschillende stadia.

Vijf stadia

“Na de piek van consciousness volgt de fase van de ‘trough of disillusionment’ waarbij een zeker mate van teleurstelling optreedt”

Het eerste stadium heet de ‘innovation set off’, waarbij een nieuwe technologie veelbelovend wordt geïntroduceerd. zero-trust is geïntroduceerd als een veelbelovende aanpak voor cybersecurity door onze voormalige senior vp cybersecurity technique, John Kindervag, toen hij voor Forrester werkte. Gezien de eerste zero-trust-initiatieven in de VS plaatsvonden kreeg het idea logischerwijs in eerste instantie meer aandacht daar dan in Europa.

Nadat zero-trust bekend werd gemaakt kwam de aanpak in het volgende stadium terecht: de ‘peak of inflated expectations’, waarin de media-aandacht piekt en mensen en organisaties hoge verwachtingen hebben. In de VS kreeg zero-trust veel aandacht, gezien de overheid al meer aandacht besteedde aan cybersecurity en geavanceerde beveiligingsmethoden. In Europa werd destijds veel minder gesproken over zero-trust.

Na deze piek van consciousness volgt de fase van de ‘trough of disillusionment’ waarbij een zeker mate van teleurstelling optreedt omdat de technologie of aanpak niet meteen aan de hoge verwachtingen voldoet. Bij zero-trust was dit ook het geval; het betreft hier immers veel meer dan een technologie installeren. Het is een set gereedschappen en een strategie om cybersecurity effectief en meetbaar vorm te geven. Het legt een verband tussen welke information ‘heb ik’ en welke information zijn het belangrijkst. Daarnaast bepaalt het welk beleid, zoals wet- en regelgeving, je kunt of moet toepassen en hoe je dit beleid vervolgens vertaalt naar operationele maatregelen. Voor organisaties kan dit overweldigend zijn. Ondanks dit gegeven, behield de Amerikaanse overheid vertrouwen in zero-trust, wat heeft bijgedragen aan de voortdurende ontwikkeling en acceptatie ervan.

De ‘slope of enlightenment’ is het volgende stadium, waar de werkelijke toepassingen en voordelen van de technologie duidelijker worden. In Amerika heeft inzet op educatie en bewustwording geholpen om professionals en organisaties vertrouwd te maken met de voordelen van zero-trust. Een vroegtijdig bewustzijn van de voordelen en toepassingen van zero-trust heeft bijgedragen aan de acceptatie ervan in de VS. Daar werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in een ondersteunende infrastructuur voor zero-trust. Instanties zoals CISA (Cybersecurity and Infrastructure Safety Company) en DOD (Division of Protection) hebben gedetailleerde stappenplannen en modellen ontwikkeld om organisaties te begeleiden bij de implementatie van zero-trust. Deze gestructureerde begeleiding vergemakkelijkt de overgang naar nieuwe technologieën. Daarnaast hebben ze ook financiële middelen beschikbaar gesteld om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van zero-trust. Dit financiële steuntje in de rug kan organisaties aanmoedigen om de stap te zetten naar deze nieuwe benadering van beveiliging.

Het laatste stadium is het ‘plateau of productiveness ‘, waar de technologie op grote schaal wordt geaccepteerd en geïntegreerd. De Amerikaanse overheid heeft actief stappen ondernomen om de acceptatie van zero-trust te bevorderen. Door middel van een Government Order is zero-trust verplicht gesteld voor overheidsinstanties. Dit heeft geleid tot een gestructureerde aanpak en implementatie van de technologie. Zulke dwingende maatregelen van de overheid kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de acceptatie van nieuwe technologieën. Dat zero-trust al is geïmplementeerd in overheidsinstanties heeft mogelijk ook een positief impact gehad op de particuliere sector. Dit kan hebben bijgedragen aan de versnelling van de acceptatie van zero-trust aan de overkant van oceaan.

Nog niet zover

In Europa zijn we nog niet zover omdat factoren zoals verschillen in regelgeving, een gebrek aan beleidsdruk, financiële overwegingen en een gebrek aan bewustzijn en educatie bijgedragen aan een langzamere acceptatie van zero-trust. Desalniettemin kunnen organisaties alvast de nodige stappen nemen.

De vijfstappenmethode van zero-trust, aanbevolen door het NCSC, is een gestructureerde aanpak om het zero-trust-securitymodel te implementeren. Het omvat het definiëren van zogeheten defend surfaces, het in kaart brengen van transactiestromen, het opbouwen van een zero-trust-architectuur, het creëren van een zero-trust-beleid en het monitoren en onderhouden van het netwerk (inclusief xdr).

Met de juiste inzet en groeiend bewustzijn zal ook Europa uiteindelijk het gewenste ‘plateau of productiveness’ voor het zero-trust-securitymodel bereiken. De voordelen die dit mannequin met zich meebrengt, waaronder het minimaliseren van beveiligingsrisico’s, het waarborgen van gegevensbescherming en het opbouwen van een sterk vertrouwen, zijn van zodanig vitaal belang dat ze niet over het hoofd kunnen worden gezien. De omarming van zero-trust in Europa heeft alleen meer tijd nodig.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven