Overdaad aan knowledge schaadt besluitvorming
Meer knowledge betekent niet altijd betere beslissingen. Uit onderzoek van Oracle blijkt dat een overdaad aan knowledge de besluitvorming zelfs complexer maakt met alle gevolgen van dien. Vier op de vijf Nederlandse leidinggevenden ervaart de hoeveelheid knowledge die op hen afkomt als overweldigend. Gevolg is dat dit beslissingen nemen ingewikkelder maakt, wat hun zelfvertrouwen bij het nemen van beslissingen negatief beïnvloedt en daarmee ook hun kansen op promotie.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland. De meerderheid (59%) van de leidinggevenden in Nederland heeft weleens helemaal afgezien van het nemen van een beslissing, omdat de persoon in kwestie onvoldoende in staat was te bepalen welke knowledge betrouwbaar waren.

Dit toegenomen gebrek aan (zelf)vertrouwen bij het nemen van beslissingen heeft negatieve gevolgen voor organisaties en hun mensen. Bij ruim een kwart van zowel de leidinggevenden als werknemers heeft dit geleid tot onnodig further werk, het maken van nog meer fouten of vergissingen, verhoogde financiële risico’s en zelfs een burn-out of andere negatieve consequenties, zoals ontslag vanwege het nemen van een onjuiste beslissing op een cruciaal second.

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan zelfvertrouwen hun  carrière heeft geschaad. Van de leidinggevenden heeft 81% zelfs spijt van een beslissing die zij het afgelopen jaar namen, zoals een investering of het veranderen van baan.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse leidinggevenden (90%)  vindt dat het toenemende aantal databronnen het succes van hun organisatie beperkt. Ze zijn zich ervan bewust dat ze geen beslissingen moeten nemen die alleen gebaseerd zijn op een onderbuikgevoel (70%). Van alle ondervraagden geeft 78% zelfs aan dat pas na het nemen van een beslissing wordt gezocht naar knowledge om die beslissing te onderbouwen.


Mogelijkheden

Overigens introduceerde Oracle gisteren nieuwe mogelijkheden in de Oracle Fusion Cloud Functions Suite om klanten te helpen hun beheer van toeleveringsketens te verbeteren. Ook kondigde Oracle updates aan voor Oracle ME, een platform om werknemers beter te laten werken. Oracle Develop is een ai-gestuurde oplossing om medewerkers de juiste vaardigheden aan te leren.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven