Overheid verdeelt Innovatiebudget over 14 projecten
Veertien projecten komen in aanmerking voor het zogeheten Innovatiebudget Digitale Overheid. Samen verdelen ze een pot van drie miljoen euro, verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het ministerie selecteerde de projecten op foundation van onderscheidend vermogen, gebruikersgerichtheid, kennis & kunde, herbruikbaarheid en toekomstvisie. Ten minste twee overheidsdiensten moeten bij het undertaking zijn betrokken, waarbij een partij de regie voert.

Bij veel van de geselecteerde projecten zijn gemeenten betrokken, waarbij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het vaakst meedoen. Ook veiligheidsregio’s, provincies en uitvoeringsinstanties trekken vaak de kar.

Het innovatiebudget is bedoeld om samenwerking te stimuleren en ervoor te zorgen dat binnen de overheid minder dubbel werk wordt gedaan. Voorstellen helpen de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Kleine projecten hebben maximale projectkosten van twee ton. De eigen bijdrage is minimaal 25 procent. Grote projecten gaan de twee ton te boven. De eigen bijdrage is dan veertig procent.


Geselecteerde projecten

Onderstaande veertien projecten ontvangen een bijdrage uit het Innovatiebudget van het ministerie van BZK.

 1. OpenStad (gemeenten Den Haag en Amsterdam): Binnen dit undertaking worden de participatietools van het platform OpenStad inpasbaar gemaakt voor iedere web site of webapplicatie. Zo kunnen inwoners op een overheidswebsite direct participeren in beleid en projecten.
 2. CircuLaw (gemeenten Amsterdam en Rotterdam; Darkish Matter Labs): Ontwikkeling van een free of charge online-kennisplatform met informatie over de juridische mogelijkheden om circulair ondernemen te stimuleren.
 3. Professionals Buiten Dienst (Politie, Landelijke Meldkamer Samenwerking, Politie Nederland, Veiligheidsregio Drenthe en Meldkamer Noord Nederland): Dit undertaking betrekt vanuit de 112-meldkamer de juiste persoon, met de juiste kennis, op het juiste second bij een incident.
 4. Naar een merkbaar en meetbaar verschil (Gemeenten Eemsdelta en Westerkwartier; Forus en Janita Prime): Ontwikkeling van een digitaal platform waarin zoveel mogelijk voorzieningen ter bestrijding van armoede overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn ondergebracht.
 5. Samen continu verbeteren vanuit klantsignalen (Gemeenten Rotterdam, Utrecht, Tilburg; de Belastingdienst en de Ombudsman Rotterdam-Rijnmond): Verbetering en opschaling van een bestaand mannequin en dashboard om klantsignalen bij overheidsdienstverlening te ordenen en te gebruiken voor verbeteringen.
 6. Varifocus op de Ondergrond (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en ministerie van BZK): verbetering van de informatiepositie voor de ondergrond, te gebruiken bij de kernregistratie van ondergrondse objecten, waaruit information kan worden verstrekt over de ondergrond van de stad.
 7. Proeftuin Digitale Inclusie Westerkwartier (Gemeente Westerkwartier, Biblionet, Provincie Groningen, 48percent.org, Freedom Web, Alliantie Digitaal Samenleven, Allemaal Digitaal, Humanitas Westerkwartier, De Schans, Digicampus): Ontwikkeling en beproeven van een integrale aanpak voor digitale inclusie. Vijftighuishoudens in een wijk krijgen een aanbod: betaalbaar web, een gadget inclusief coaching en ondersteuning in de wijk.
 8. Inzet Digitale Identiteit Pockets ter voorkoming van woondiscriminatie (gemeente Rotterdam, RvIG, Belastingdienst, Woonstad Rotterdam en Hogeschool Rotterdam): Ontwikkeling van een digitale identiteit pockets waarmee jouw identiteit de sleutel wordt tot een passende sociale huurwoning. Het undertaking richt zich op de meest kwetsbare groepen in de samenleving.
 9. Synthetische Knowledge: een gelukkig huwelijk tussen dataopenheid en dataprivacy (DUO, Belastingdienst, CJIB en CBS, ministerie van J&V en UWV): Optuigen van een kennisnetwerk en publicatie van een toolbox met synthetische information, te gebruiken door de overheid om haar digitale dienstverlening te verbeteren zonder concessies aan de privateness van burgers.
 10. Openbaar digitaal samenlevingsplatform (gemeente Alkmaar, regio Alkmaar, Dijk & Waard, Bergen, Uitgeest, Heiloo, Castricum, Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier, VU Amsterdam, Analyze, Bridgestone, Cyclomedia en JuniorIOT): als opensource beschikbaar stellen van Alkmaars digital twin aan andere organisaties en gemeenten.
 11. Huishoudboekje en Virtueel Inkomstenloket (gemeenten Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Nijmegen; Programma Innovatie Gegevensuitwisseling Sociale Zaken, Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie en VNG Realisatie): Opschaling en doorontwikkeling van opensource digitaal huishoudboekje en Virtueel Inkomstenloket volgens frequent ground-principes.
 12. Cyberweerbaar maken MKB (Gemeenten Groningen, Leeuwarden en Meppel; provincies Groningen, Friesland en Drenthe; Politie, Platvorm Veilig Ondernemen en Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid): Ontwikkeling digitaal platform met cybersafescan waarmee het mkb wordt getest op hun digitale weerbaarheid en aanbevelingen krijgt.
 13. Interactieve bereikbaarheidskaart en API met voertuig beperkingen (gemeenten Amsterdam, Utrecht; provincies Noord-Holland en Utrecht): De projectgroep beoogt informatie over bereikbaarheid en vergunning voor voertuigen through een centraal loket digitaal beschikbaar te stellen aan gebruikers over provinciegrenzen heen.
 14. Nederland inclusief toegankelijk met de Binnenstad Bereikbaar Applicatie (gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg; ePublic Options en Localyse): Ontwikkeling van een digitale, interactieve kaart als foundation voor een app die relevante en actuele informatie van de stad toont die is afgestemd is op de gebruiker en evenementen.

Bron: Digitale Overheid

Laat een reactie achter

Scroll naar boven