Posted on Leave a comment

‘Privacyschendende’ Amazon voor rechter gesleept
Stichting Knowledge Bescherming Nederland (SDBN) heeft Amazon voor de rechter gedaagd wegens vermeende grootschalige schending van privacyrechten. Hiertoe is vandaag bij de rechtbank in Rotterdam een dagvaarding tegen de techgigant uitgebracht.

SDBN beschuldigt Amazon van het op illegale wijze verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van Nederlandse consumenten. In juni 2023 riep SDBN het Amerikaanse bedrijf hiervoor ter verantwoording. Amazon werd gevraagd met deze praktijken te stoppen. SDBN heeft echter geconstateerd dat Amazon op dezelfde voet is doorgegaan.

Daarom begint SDBN namens haar achterban een collectieve rechtszaak. Gedupeerden kunnen zich free of charge aansluiten. Amazon telt ruim vijf miljoen Nederlandse accounthouders. Volgens de stichting verzamelt en verwerkt Amazon heimelijk veel meer persoonsgegevens dan zij aan accounthouders meldt, zowel binnen als buiten zijn platforms. De immense hoeveelheid klantgegevens vormt de grondstof voor het meest winstgevende deel van het Amazon concern, stelt SDBN.

‘Door haar uitzonderlijke machtspositie als exploitant van ‘s werelds grootste digitale marktplaats is Amazon in staat om zeer gedetailleerde profielen te bouwen. Daarmee verdient Amazon grof geld in de online-advertentie-industrie,’ aldus SDBN-voorzitter Anouk Ruhaak.

Het gedrag van Amazon is volgens haar strijdig met de privacywet AVG. Ze verwijt Amazon grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen zonder geldige grondslag en zonder geïnformeerde toestemming van accounthouders. ‘Amazon heeft de verzamelde persoonsgegevens bovendien naar de VS verzonden zonder de daarvoor vereiste waarborgen.’ Tot slot is Amazon ook niet in staat gebleken de verwerkte persoonsgegevens veilig te bewaren, meent SDBN. Dit heeft de afgelopen jaren al tot tal van grote hacks en datalekken geleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *