Risc-V-ecosysteem krijgt krachtige impuls | Computable.nl
De chipfabrikanten Robert Bosch, Infineon, Nordic, NXP en Qualcomm gaan het ecosysteem rond Risc-V en de ontwikkeling van {hardware} krachtig stimuleren. Het vijftal zet daartoe in Duitsland een nieuw bedrijf op dat de vercommercialisering van toekomstige producten op foundation van deze opensource-infrastructuur moet versnellen.

Het bedrijf wil compatibele op Risc-V gebaseerde producten mogelijk maken. Ook is het de bedoeling om referentie-architecturen te bieden. Als derde moet de three way partnership oplossingen helpen te ontwikkelen die veel worden gebruikt in de industrie. Doelgroep is de auto-industrie. In een later stadium ligt uitbreiding naar mobiel en het Web of Issues (IoT) voor de hand.

In de kern stimuleert Risc-V innovatie, waardoor elk bedrijf geavanceerde, op maat gemaakte {hardware} kan ontwikkelen op foundation van een open-source instructieset. Verdere acceptatie van deze technologie kan leiden tot nog meer diversiteit in de elektronica-industrie. Risc-V verlaagt de toetredingsdrempels voor kleinere en opkomende bedrijven. Grotere, meer gevestigde bedrijven kunnen profiteren van de grotere schaalbaarheid.

Voordelen

“Creatie van een one-stop-shop-ecosysteem zal de acceptatie van Risc-V in veel Europese industrieën versterken”

Lars Reger, cto bij de Nederlandse chipfabrikant NXP, ziet grote voordelen. Hij zegt: ‘De creatie van een one-stop-shop-ecosysteem waar klanten kant-en-klare activa kunnen selecteren, zal de acceptatie van Risc-V in veel Europese industrieën versterken.’

Tijdens de Embedded Open Supply Summit (Eoss) die onlangs in Praag werd gehouden, bleek dat Risc-V behoorlijk in de carry zit. Rond dit ecosysteem is een snel groeiende gemeenschap ontstaan van ontwikkelaars en bedrijven die werken aan nieuwe software program en instruments voor deze architectuur. Dit omvat besturingssystemen, compilers, debuggers en andere instruments voor softwareontwikkeling, evenals bibliotheken en middleware voor specifieke toepassingen.

Beperkingen

Maar het ecosysteem kent ook beperkingen, zo bleek tijdens het Eoss-congres. Zo ontbreekt nog een volledig vertrouwd besturingssysteem voor Risc-V dat kan draaien op een Trusted Execution Atmosphere (TEE) als aanvulling op een besturingssysteem met veel functies (wealthy OS), zoals Linux. Maar in deze leemte kan worden voorzien. Marouene Boubakri, systeemontwikkelaar en beveiligingsexpert bij NXP, kwam in Praag met een aanzet tot een oplossing.

Boubakri stelde voor om een port te maken van een Open Transportable Trusted Execution Atmosphere (OP-TEE) naar RISC-V met een volledig compatibel ontwerp en maximaal hergebruik van bestaande Trusted Purposes (TA’s). Volgens hem heeft dit TA-ecosysteem een evolutie doorgemaakt van door leveranciers gecontroleerde TEE’s die slechts één doel nastreefden, naar open TEE’s met verschillende use-cases in het achterhoofd.

Deze transitie heeft geleid tot een meer robuuste beveiliging die bruikbaar is in een breed scala van toepassingen. Deze kunnen variëren van mobiel, automotive, industrieel en IoT tot technologieën zoals ai/machine studying en connectiviteit. Volgens Boubakri kan hiermee de beveiliging verbeteren van apparaten op foundation van Risc-V en Linux, terwijl de kosten omlaag gaan.


Risc-V

Risc-V (spreek uit als risk-five) is een opensource-instructieset-architectuur die je kunt gebruiken voor verschillende computertoepassingen. Door zijn flexibiliteit, schaalbaarheid en modulariteit is deze standaard populair in de industrie.

Risc staat voor Diminished Instruction Set Compute, een computerarchitectuur die is ontworpen om een pc met relatief eenvoudige individuele instructies taken te laten uitvoeren. De oorsprong ligt in de jaren zestig. Sinds het start van de tachtiger jaren werd de standaard ook commercieel groot, met IBM, Hewlett-Packard en Solar Microsystems als vroege aanjagers. Doorontwikkeling Risc-V stamt uit 2010.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven