Startup-programma Techleap verder met lager funds
Het ‘aanjaagprogramma’ voor Nederlandse startups en scale-ups Techleap.nl krijgt vijftien miljoen euro en wordt met drie jaar verlengd tot 2026. Het programma is succesvol, maar er komt wel aangescherpt beleid voor het stimuleren van durfkapitaal bij die jonge bedrijven. Ook is nog niet zeker of prins Constantijn aanblijft als speciaal gezant.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de voortgang en het funds van Techleap.nl. Dat in 2015 als StartupDelta gestarte en later tot Techleap.nl omgedoopte programma moet startups en scale-ups in Nederland een betere toegang bieden tot kapitaal, markten, kennis en een netwerk om innovatie en samenwerking aan te jagen.

Het FD meldt dat het programma de eerste vier jaar 35 miljoen ontving. De 15 miljoen voor de komende drie jaar betekent op jaarbasis bijna een halvering van het funds (5 in plaats van 8,75 miljoen euro).

De effectiviteit van internet Techleap.nl is door een extern bureau onderzocht en daaruit blijkt dat het klimaat voor de doelgroep-bedrijven in acht jaar tijd verbeterd is. Wel wordt er een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het belangrijker maken van het doorontwikkelen van hoogwaardige technologische kennis in producten en diensten (de zogenoemde deep tech). Ook zou de nadruk meer moeten komen liggen op groeibedrijven die de grootste maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Dat zijn gezondheid, klimaat, energie en digitalisering.

Het kabinet publiceert voor de zomer zijn aangescherpte beleid voor startups, scale-ups en het stimuleren van durfkapitaal. Ook wordt er dan een besluit genomen over het al dan niet aanblijven van speciaal gezant van het startup- en scale-upbeleid: prins Constantijn van Oranje.

10.000 startups

Volgens door EZ aangehaalde cijfers zijn er in Nederland ruim tienduizend startups, waaronder meer dan tien met een waarde van boven de 1 miljard greenback. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen. Onder de startups bevinden zich ongeveer 1.400 zogenoemde deep-tech-bedrijven. Dat zijn kennisintensieve startups die hoogwaardige, technologische kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie.

Het ministerie van EZK doet naast Techleap.nl directe publieke investeringen in jonge groeibedrijven through bijvoorbeeld het Deep Tech Fund (250 miljoen euro samen met InvestNL) en het Dutch Future Fund (300 miljoen euro samen met InvestNL en het Europees Investeringsfonds), maar ook oblique through Nationaal Groeifonds-projecten. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top