SVB tevreden over data-pilot met UWV tegen armoede
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is positief over een proef met het UWV. Daarin worden knowledge uitgewisseld over de inkomens van ouderen en krijgen die burgers een aanvulling op hun inkomen als ze onder het bestaansminimum terecht komen.

Het gaat om de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO). Dat is een regeling die het inkomen van burgers met een AOW aanvult tot het bestaansminimum. ‘Als de SVB over meer gegevens beschikt, kunnen mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een AIO proactief en meer gericht benaderd worden’, schrijft de organisatie.

Het gaat om multi social gathering computing (mpc) waarbij knowledge versleuteld uitgewisseld worden tussen SVB en UWV. Als onderdeel van de pilot zijn vorig jaar duizend huishoudens geselecteerd. Deze huishoudens ontvingen eerst een temporary van de SVB en werden daarna telefonisch benaderd. Vervolgens is onderzocht welke huishoudens aan de voorwaarden voor een AIO voldoen.

SVB: ‘Uiteindelijk heeft dit geleid tot de toekenning van inkomensondersteuning aan 28 kwetsbare huishoudens die tot nu toe onder het sociale bestaansminimum moesten zien rond te komen. Met het further geld hebben deze huishoudens meer bestaanszekerheid’, schrijft SVB.

Tijdelijke regeling

“SVB vraagt om een bredere wettelijke grondslag om gegevens te delen.”

De pilot was mogelijk door een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is vooraf voorgelegd aan privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De proef toont volgens de SVB aan dat gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties met behulp van mpc-technologie ‘veilig en effectief’ is.

De SVB vroeg latest nog through een Knelpuntenbrief aandacht voor een bredere wettelijke grondslag om gegevens te delen. ‘Op dit second mogen overheidsorganisaties vaak geen gegevens onderling delen, waardoor burgers niet altijd de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben.’

Daarom roept de SVB al langer op tot een bredere taakstelling, zodat gegevens makkelijker gedeeld kunnen worden. Zo wil de organisatie eenvoudiger en proactief dienstverlening aan burgers bieden. Bijvoorbeeld door hen te wijzen op hun recht op een uitkering of gerichte informatie over zaken die voor hen van belang zijn.  

Een rapportage over de pilot is inmiddels gedeeld met minister voor Armoedebeleid Carola Schouten. De minister gaat samen met de SVB verkennen of en op welke manier er een vervolg aan de pilot kan worden gegeven.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven