Posted on Leave a comment

Tijgers kunnen web als mensen extrovert of introvert zijn, blijkt uit studie | Dieren
Onder tijgers heb je, web als bij mensen, extroverte en introverte varieties. Dit blijkt uit een nieuwe studie. Deze bevindingen kunnen volgens de onderzoekers bijdragen aan meer kennis over tijgers en het beschermen van de bedreigde diersoort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *