Toekomstbestendige digitale werkplekstrategieën | Computable.nl
Uit de resultaten van het eerste jaarlijkse ‘State of the Digital Workspace 2022’-onderzoek van de Digital Workspace Ecosystem Alliance (DWEA) blijkt dat organisaties nog veel vraagtekens hebben bij hun hybride werkplekstrategie. Vooral het vinden van de juiste balans tussen gebruiksgemak, beheersbaarheid en beveiliging van de endpoints blijkt een lastige puzzel.

Eind 2022 namen meer dan 2.500 organisaties over de hele wereld deel aan dit State of the Digital Workspace-onderzoek, dat één van de grootste op de digitale werkplek gerichte enquêtes tot nu toe. De reduce van de afgelopen jaren liggen nog vers in het geheugen en het onderzoek schetst een duidelijker beeld van de mogelijke situation’s. In het onderzoek is gekeken naar de adoptie, voordelen, uitdagingen en kansen waarmee externe, hybride en on-premises werkomgevingen momenteel worden geconfronteerd.

Distant/hybride werk

“Een digitale workspace-strategie is cruciaal voor de bedrijfsvoering”

Veel organisaties zijn het erover eens, dat de flexibele hybride werkplek hét mannequin is voor de toekomst, waarbij ongeveer zes van de tien organisaties op lange termijn inzetten op distant/hybride werk. Toch blijken diezelfde organisaties afgeschrikt door de beheer- en beveiligingsvraagstukken rondom hun endpoints. De toename van persoonlijke apparaten voor zakelijk gebruik – in de vorm van byod – draagt hieraan ook zijn steentje bij. Organisaties maken zich zorgen over de kosten van ondersteuning van deze apparaten en eventuele beveiligingsproblemen. Tegelijkertijd hebben veel organisaties op het gebied van endpoints prioriteit gegeven aan gebruiksgemak ten koste van beveiliging. Dat standpunt is echter niet houdbaar, nu ransomware en andere cyberthreats toenemen en hybride werkplekken structureel lijken.

Negatieve ervaringen met legacy-technologie, waaronder virtuele desktopinfrastructuur (vdi), vormen een ander argument dat organisaties ervan weerhoudt om nieuwere technologieën zoals digital app supply (vad) en browserisolatie te implementeren, die beveiliging in evenwicht brengt met gebruiksgemak. Hierdoor lopen ze achter de feiten aan als het gaat om het ontwerpen en implementeren van meer gestroomlijnde, kosteneffectieve digitale workspace-strategieën en -initiatieven. Dit verklaart waarom volgens het onderzoek slechts 6,2 procent van de respondenten hun digitale werkplekstrategie volledig heeft uitgevoerd. Hoewel de meeste organisaties erkennen dat een digitale workspace-strategie absoluut cruciaal is voor hun bedrijfsvoering, staat de overgrote meerderheid dus nog in de in het beginstadium. Wat houdt bedrijven tegen en hoe zet je tóch die volgende stap?

Digital app supply

Er is een duidelijke kloof tussen de bekende voordelen van een sterke digitale werkplekstrategie en de gepercipieerde impression die de implementatie ervan zal hebben. Hoewel de meeste respondenten aangeven dat ze zich volledig bewust zijn van de noodzaak van een bruikbare digitale werkplekstrategie, maken ze zich zorgen over een afnemende gebruikerservaring en over de complexiteit van te veel bewegende delen. Deze zorgen zijn niet bijzonder verrassend in het licht van een typische vdi-ervaring.

Gebaseerd op de resultaten van het DWEA-onderzoek is het antwoord te vinden in digital app supply. De uitsplitsing naar verdeling van de respondenten (51 procent gebruikt vdi, 47 procent vad) laat zien dat het gebruik van de twee virtualisatietechnologieën al bijna gelijk is, ook al heeft vdi een voorsprong van meerdere decennia. Wanneer rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek ‘VDI Like a Pro‘, is de groei van vad met ongeveer 15 procent jaar-op-jaar opvallend. Die snelle opkomst suggereert dat organisaties vertrouwen hebben in vad, dat kosteneffectiever, minder advanced in gebruik en beter te beheren is dan traditionele virtualisatiemethoden.

Beveiliging

“De gemiddelde kosten van een datalek liggen in 2022 op 4,35 miljoen greenback”

Bedrijfscontinuïteit en een positieve eindgebruikerservaring zijn cruciaal voor het succes op lange termijn van elke organisatie. Niettemin mogen ze niet ten koste gaan van de beveiliging. Organisaties kunnen het zich niet veroorloven om hun mensen, netwerken en gegevens in gevaar te brengen – het IBM-rapport ‘Cost of a Data Breach‘ vermeldt dat de gemiddelde kosten van een datalek in 2022 op 4,35 miljoen greenback liggen (tegen 3,86 miljoen greenback twee jaar eerder).

Een levensvatbare digitale werkplekstrategie moet ook zero belief, veranderingsbeheer en infrastructuurmodernisering omvatten. Het voordeel is dat deze initiatieven niet noodzakelijkerwijs met elkaar in strijd zijn. Er is een groeiend aantal leveranciers dat inziet dat eenvoud de beveiliging juist kan versterken, bijvoorbeeld, of dat zero belief flexibiliteit niet uitsluit. Met behulp van de juiste instruments en middelen kunnen organisaties die vooruitstrevende oplossingen gemakkelijker vinden.

Byod

Mensen in staat stellen te werken op privé-apparaten was vaak een noodzaak aan het start van de pandemie. Nieuwe computer systems waren slecht leverbaar dan wel niet gebudgetteerd. Het is echter duidelijk geworden, dat deze enorme toename in het gebruik van byod-apparaten it-teams additional belast vanuit het oogpunt van kosten en beheerscomplexiteit. Het leidt daarnaast tot grote beveiligingsproblemen.

Het is daarom noodzakelijk dat werkplekstrategieën plannen bevatten voor de beveiliging van endpoints en de toepassing van zero trust-beveiliging. Met technologieën als digital app supply (vad) en browserisolatie kunnen byod-apparaten worden gescheiden van het bedrijfsnetwerk, terwijl gebruikers toch veilig toegang hebben tot alle apps en gegevens die ze nodig hebben om productief te zijn.

Hier ligt nog een additional uitdaging voor digitaal-analoge activiteiten, zoals printen en scannen. Naast de voor de hand liggende problemen bij het beheer van afdrukken tussen een gedistribueerde vloot van externe en floating endpoints, heeft het afdrukken van externe of byod-apparaten naar interne printers ingrijpende gevolgen voor de beveiliging. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat it-teams één oplossing nodig hebben waarmee ze uitgebreide controle hebben over hun print- en scanomgeving ten behoeve van overzicht, beveiliging en gemak. Idealiter optimaliseert die oplossing het beheer, biedt het de mogelijkheid om verbruiksartikelen te volgen om tijd en middelen te besparen en ondersteunt het zero trust-it-modellen volledig. Maar de eerste prioriteit moet efficiënt, robuust beheer van de endpoints zijn.

In de praktijk

“Hybride werken is een blijvertje”

De punten waar aandacht voor moet zijn om een goede werkplekstrategie in de praktijk te brengen zijn:

Hoe uw eigen organisatie er ook over denkt, hybride werken is een blijvertje. Het zal een integraal onderdeel worden van de werkplekmodellen van de toekomst en het moet worden toegepast op een manier die geschikt is voor uw gebruikers en organisatie.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven