Vasthoudende keuze voor Blueriq zet DUO klem
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft zichzelf in de nesten gewerkt door verder te gaan met het platform Blueriq. Als gevolg van deze verkeerde keuze heeft de vervanging van de systemen ter bekostiging van het onderwijs een flinke achterstand opgelopen, stelt de Adviescommissie ICT (AcICT).

De conclusies van het vervolgonderzoek dat AcICT deed naar het mission Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (DAB) zijn voor alle betrokken partijen ronduit pijnlijk.

De AcICT en zijn voorganger BIT hadden DUO in 2021 met klem geadviseerd met deze manier van modernisering te stoppen. Maar de dienst hield toch huge aan Blueriq, een platform van Whole Particular Options (TSS). Na ruim 3,5 jaar ploeteren blijkt dat de voortgang sterk achterblijft op de planning.

Ook zijn weinig resultaten bereikt. Zestig procent van de functionaliteit moet nog worden vervangen terwijl het mission bijna op einddatum zit en nog maar dertigprocent van het finances over is. AcICT verwacht dat het nog wel acht jaar gaat duren totdat het nieuwe applicatielandschap de regelingen voor bekostiging van het onderwijs volledig ondersteunt.

Idee

Het ministerie van Onderwijs probeerde op de situatie te anticiperen door de voortgang te monitoren. Dan kon DUO eventueel terugvallen op de componenten van het huidige, verouderde systeem, zo was het idee. Maar het ministerie had niet door dat het mission traag en slecht verloopt. AcICT verbaast zich erover dat de ambtenaren van DUO zelfs in recente rapportages geen melding maakten van de ernstige vertragingen, terwijl het mission al volgend jaar klaar had moeten zijn. AcICT moest hen daarop wijzen. Ook constateert AcICT dat het terugval-scenario van DUO tekort schiet. ’DUO heeft zich daarmee klemgezet,’ is de pijnlijke conclusie van de Adviescommissie.

Van de 102 regelingen zijn er in ruim twee jaar tijd slechts 27 geïmplementeerd voor gebruik met Blueriq. Bovendien loopt geen van deze 27 regelingen volledig through dit platform. Integendeel, voor de uitvoering wordt nog grotendeels gebruikgemaakt van het oude systeem. De Blueriq-applicatie is nog niet af. De ontwikkel-productiviteit is een issue 2 lager dan gepland. In het nieuwe advies gaat AcICT uitvoerig in op de slechte technische uitwerking. Algemeen aanvaarde architectuurprincipes zijn met voeten getreden. Verder verklaart AcICT intimately waarom Blueriq niet de juiste technologie voor dit mission is.

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) schrijft de Kamer het zorgwekkend te vinden dat DUO het zichzelf zo moeilijk heeft gemaakt. De bewindsman laat nu een extern bureau analyseren hoe mission DAB verder aan te pakken. Bekeken wordt of de oude it-systemen herbruikbaar zijn om het proces te vereenvoudigen. Tevens kijkt het onderzoek naar de geschiktheid van Blueriq als platform.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven