Voordelen van infrastructure-as-code voor cio en cto
Innovatie en nieuwe technologieën maken it-management complicated. Daarnaast zijn organisaties genoodzaakt tot het vernieuwen van digitale diensten met knelpunten voor beheer en prestatieproblemen tot gevolg. Infrastructure-as-code (iac) kan helpen om beheer te vereenvoudigen, de kans op fouten te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Door de constante behoefte aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën neemt it-management in complexiteit toe. Daarnaast leidt de noodzaak van bedrijven om de digitale diensten te vernieuwen en uit te breiden tot steeds meer toepassingen en {hardware} binnen it-omgevingen, met veel knelpunten bij het beheer en prestatieproblemen als gevolg.

Om de vraag naar nieuwe digitale mogelijkheden aan te kunnen, wordt er steeds vaker iac gebruikt. Hiermee kunnen it-teams de infrastructuur automatisch beheren, monitoren en inrichten in plaats van handmatig. Dit misplaced veel van de complexiteitsuitdagingen op die gepaard gaan met het beheer van it-omgevingen. Iac neemt snel in populariteit toe, zo lopen de schattingen voor de marktwaarde tegen 2030 uiteen van 3,5tot 4,45 miljard dollar.   

Servervirtualisatie

“Het werd al snel duidelijk dat de complexiteit van het beheer van een groot aantal fysieke servers, die allemaal weer een groot aantal virtuele machines draaiden, een exponentiële uitdaging werd”

Iac vindt zijn oorsprong in de opkomst van servervirtualisatie, dat weer ontstond als antwoord op de behoefte om kritieke it-infrastructuur beter te beheren. De snel toenemende hoeveelheden gegevens en applicaties leidden tot een situatie die beter infrastructuurbeheer vereiste en virtualisatie was daarvoor de oplossing. Door servers te combineren werd het aantal configuratie-items dat door infrastructuurteams beheerd moest worden echter verveelvoudigd. In plaats van één grote server om meerdere applicaties op te draaien, had je één server waar vele virtuele machines (vm’s) op draaiden, die elk kleinere stukjes van de totale werklast afhandelden.

Hierdoor ontstond vervolgens weer een groeiende behoefte voor het automatiseren van monitoring en alerts. Het werd al snel duidelijk dat de complexiteit van het beheer van een groot aantal fysieke servers, die allemaal weer een groot aantal virtuele machines draaiden, een exponentiële uitdaging werd. Dit leidde ertoe dat steeds vaker configuration administration databases (cmdb’s) werden ingezet om bij te houden welke vm’s actief waren en met welke applicaties. Dit proces is geëvolueerd en verbeterd en zo ontstond uiteindelijk iac.

Waarom is iac belangrijk voor cio’s en cto’s?

Iac biedt aanzienlijke voordelen, met title qua efficiëntie door herhaalbaarheid en duidelijk lagere foutpercentages. Mensen zijn goed in veel dingen, maar niet in het herhaaldelijk en foutloos uitvoeren van dezelfde taak. iac zorgt voor minder menselijke fouten, meer efficiëntie, meer snelheid, lagere kosten en een einde aan ‘configuratiedrift’, wat optreedt wanneer er wijzigingen in soft- en {hardware} worden aangebracht en niet systematisch worden bijgehouden. Daarnaast zorgt het ook voor schaalbaarheid zonder dat dit gevolgen heeft voor de sources – of het nu gaat om één server of duizenden.

Hoe iac helpt om complexiteit van legacy-oplossingen aan te pakken

“Een van de grootste vraagstukken voor cio’s en cto’s is hoe ze moeten omgaan met de complexiteit die is ontstaan door de wijze waarop de infrastructuur zich geleidelijk heeft ontwikkeld”

Een van de grootste vraagstukken voor cio’s en cto’s is hoe ze moeten omgaan met de complexiteit die is ontstaan door de wijze waarop de infrastructuur zich geleidelijk heeft ontwikkeld. Zo hebben veel grote bedrijven vaak enterprise items die organisch of door fusies en overnames zijn ontstaan. Daardoor komt het vaak voor dat er veel verschillende technologieën worden gebruikt, die elk hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Ook is er vaak overlap tussen deze oplossingen. Een effectieve iac-strategie houdt hier rekening mee. Er kunnen goede redenen zijn om meerdere iac-oplossingen voor specifieke gebruikssituaties te gebruiken, maar het is belangrijk dat er duidelijke, controleerbare regels en protocollen zijn voor het gebruik ervan.

iac-oplossingen moeten in staat zijn om rekening te houden met configuratiedrift. Dit is waarschijnlijk de grootste uitdaging bij het ontwikkelen van beheerstrategieën en bij het inzetten van specifieke instruments – vooral wanneer wordt nagedacht over devops-integratie.

Finest practices voor het beheer van iac

Wanneer we het hebben over iac, ligt de nadruk vaak op de infrastructuur. Er zou meer aandacht moeten zijn voor het codecomponent, om het maximale uit iac te halen. Tegenwoordig krijgen ontwikkelaars de infrastructuur die zij nodig hebben steeds vaker rechtstreeks van een geautomatiseerd systeem of van de interne it-afdeling. Ontwikkelaars willen de mogelijkheid hebben om eigen infrastructuren te bouwen, te testen en soms in pre-productie te brengen, zonder dat ze te maken krijgen met vertragingen. Door deze manier van werken te faciliteren, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van iac – vooral omdat moderne toepassingen ‘cloud-native’ worden geschreven met containers en S3 als de bouwstenen.

Iac is een veelbelovende ontwikkeling en zal steeds populairder worden naarmate de pattern naar cloudmigratie en cloud native applicaties doorzet. Dit is geen verrassing, omdat het veel voordelen biedt. Bijvoorbeeld een cloudmanagementmodel voor meer snelheid en flexibiliteit, de mogelijkheid om ontwikkelaars beter te ondersteunen en om de bedrijfsdoelstellingen te behalen terwijl de kosten beperkt blijven. Het is nu aan de cio’s en cto’s om hiervoor beleid te ontwikkelen en uit te voeren waarmee ze deze voordelen optimaal kunnen benutten.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven