Vrouwen voelen meer voor toepassing it
Programmeren, het toepassen van it, daar gaat de voorkeur naar uit van vrouwen die it studeren, terwijl mannen meer voelen voor de hardwarekant, de systemen. Zo blijkt uit een Spaanse studie naar hoe mannen en vrouwen verschillen op het gebied van prestaties en specialisaties.

De onderzoekers zijn Julià Minguillón en Maria Jesús Marco-Galindo van de Steam College Studying Analysis Group (EduSteam); Elena Planas van de SOM Analysis Lab groep van het Web Interdisciplinair Instituut (IN3) en hoogleraar Josep Maria Marco-Simó. Ze zijn allen verbonden aan de faculteit Computerwetenschappen, Multimedia en Telecommunicatie van de Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ze hebben een open-access paper gepubliceerd: ‘Hoe verschillen de trajecten van mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden in informatica? (The case of the Universitat Oberta de Catalunya’). Drie conclusies van het onderzoek zijn dat vrouwen die aan een bachelordiploma computertechnologie beginnen, dit doen met meer voorkennis dan hun mannelijke collega’s, iets beter presteren en andere paden kiezen.

Meer voorkennis

“Vrouwen halen over het algemeen betere cijfers”

Veel research hebben de genderkloof in computertechnische research geanalyseerd, maar er zijn er niet zoveel die de prestaties van vrouwelijke afgestudeerden tijdens hun studie hebben onderzocht, zoals de UOC-onderzoekers hebben gedaan.

De verschillen beginnen met het profiel van de studenten: vrouwen beginnen aan het programma als ze al een universitaire graad hebben behaald of afgerond, terwijl mannen meestal beginnen met een vervolgopleiding. ‘Vrouwen halen over het algemeen betere cijfers, vooral in de meer theoretische richting – computational engineering) -en studeren een semester eerder af. Dit laatste is deels te danken aan het feit dat ze al een diploma hebben,’ aldus de auteurs.

Verschillende paden

Volgens de studie heeft de moeilijkheidsgraad van de cursussen geen significante invloed op de keuze van vrouwelijke studenten. Wat hen wel beïnvloedt, is het aantal vakken dat ze nog moeten volgen en de realiteit van het glazen plafond. Met andere woorden, ze kiezen minder cursussen die gericht zijn op het verwerven van leidinggevende posities en verantwoordelijke functies binnen organisaties.

Verder laat dit onderzoek een duidelijk verschil zien tussen de gekozen paden van mannelijke en vrouwelijke studenten. De meeste vrouwen kiezen voor de richting software program engineering, software program, die zich richt op het creëren van oplossingen die toegepast kunnen worden in het leven van mensen. Mannen zijn gevarieerder in hun keuzes, hoewel ze een algemene voorkeur hebben voor Informatiesystemen.

Volgens de onderzoekers ‘hebben vrouwen de neiging om cursussen te kiezen die meer te maken hebben met het ontwikkelen van applicaties en gebruikersinteractie, dat wil zeggen ‘van de pc uit’, terwijl mannen de voorkeur geven aan hardware- en systeemontwikkeling, dat wil zeggen ‘van de pc in”.

Stereotypen doorbreken

“Deze studie van het UOC ontkracht twee mythes”

Deze studie van het UOC ontkracht twee mythes: dat vrouwen niet over de juiste vaardigheden beschikken om pc engineering te studeren en dat ze niet van programmeren houden.

‘Het kwantificeren en identificeren van barrières, vooroordelen en ongelijkheden stelt ons in staat om een meer inclusieve omgeving te creëren met gelijke toegangsmogelijkheden voor mannen en vrouwen. Bovendien helpt het aanpakken van genderverschillen bij het opstellen van navolgbare modellen, het voorstellen van beleidsveranderingen, het bereiken van mondiale concurrentiekracht en het creëren van een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving,’ aldus de onderzoekers.

De studie onderzoekt niet intimately de redenen achter de beslissingen van elke groep. Het laat daarom de deur open voor toekomstig onderzoek dat de oorzaken van deze ongelijkheid zal helpen verduidelijken.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven