Posted on Leave a comment

Wat de val van kabinet Rutte-IV voor de ict betekent
De val van het kabinet Rutte-IV zal de meeste wetgevingstrajecten die de ict-sector raken, weinig of zelfs helemaal niet vertragen. Het gros van wat er aan wetsvoorstellen op het spoor staat, is implementatie van EU-wetgeving waar de nationale politiek sowieso nauwelijks iets aan kan veranderen, aldus de brancheorganisaties DINL en NLdigital.

Dit is de eerste reactie van Michiel Steltman, directeur Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) en van René Corbijn, hoofd beleid en public affairs bij NLdigital. Ook over bijvoorbeeld het samenvoegen van NCSC en DTC, belangrijk voor de cybersecurity van Nederland, bestaat politieke eenstemmigheid. Hetzelfde geldt voor de nieuwe toezichthouder die wordt belast met de aanpak van on-line kinderporno en de bestrijding van terroristische materiaal.

Steltman (DINL) verwacht dat de discussies de komende tijd vooral gaan over grote thema’s als de stikstofproblemen, klimaatbeleid, woningbouw, de Toeslagenaffaire en de asielkwestie. ‘Nieuwe wet- en regelgeving op gebied van digitalisering komen voorlopig op de achtergrond te staan. En dat is maar goed ook. Need de sector zit niet op stapels beleid en moeilijk uitvoerbare regels te wachten. Voor proefballonnen is in deze tijd geen ruimte,’ meent hij.

Maar tegelijkertijd tekent Steltman erbij aan dat de politiek altijd bepaalde wetsvoorstellen als controversieel kan verklaren waardoor vertraging ontstaat. De dynamiek van de komende verkiezingen bepaalt dat; een onzeker proces. Ook Corbijn (NLdigtal) verwacht geen blokkades van wetgeving die belangrijk is voor de digitale sector. ‘It-beleid en -wetgeving zijn meestal niet echt controversieel,’ zegt hij.

Ambtelijke consultaties

Bovendien zijn veel wetsontwerpen momenteel in de fase van ambtelijke consultatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe Europese cybersecurity-wetgeving NIS2 die in Nederland volgend jaar oktober 24 van kracht wordt. Corbijn: ‘Internet was al besloten de consultatie hiervoor over de zomer heen te tillen.’ Dat geeft de rond de achtduizend bedrijven en instellingen die straks aan de strengere security-eisen moeten voldoen, additional lucht. Definitieve besluitvorming laat nog even op zich wachten. Corbijn denkt dat de 5G-veiling van de 3,5 GHz-band evenmin directe vertraging oploopt. Deze veiling zal dit jaar sowieso niet kunnen plaatsvinden.

DINL-directeur Steltman verwacht ook niet dat het nieuwe transatlantische raamwerk voor knowledge privacy (adequaatheidsbesluit) gevaar loopt. Deze week gaven de EU-lidstaten unaniem goedkeuring aan de afspraken die de Europese Commissie en de Verenigde Staten op dit gebied hebben gemaakt. De Amerikaanse Senaat zorgde onlangs voor meer garanties die EU-burgers voldoende moeten beschermen tegen het rondneuzen in databestanden door Amerikaanse geheime diensten.

Volgens Corbijn neemt de kans hierdoor toe dat de EU-privacytoezichthouders instemmen met de uitwisseling van knowledge. Hij verwacht niet dat de Haagse politiek deze deal controversieel gaat verklaren. ‘Hier zijn de EU en de VS aan zet,’ zegt hij.

DINL-directeur Steltman is blij dat er nu een opvolger voor het Privateness Defend aankomt, need in de privacy-discussies ging onevenredig veel aandacht uit naar het beschermen van knowledge die naar de VS stromen. Andere aspecten van de privateness die minstens zo belangrijk zijn, bleven daardoor liggen. Steltman noemt in dit verband het gemakkelijk kunnen inzien van persoonlijke knowledge. het wijzigen of laten verwijderen daarvan.

Zeekabels

“De minister gaf vlak voor de val van het kabinet het leger additional taken voor de bescherming van zeekabels “

Verheugd is Steltman over het feit dat minister Kajsa Ollongren (Defensie) vlak voor de val van het kabinet nog besloot het leger additional taken te geven voor de bescherming van zeekabels die in Nederland aan land komen. De marine was overigens al een half jaar geleden begonnen de onderzeese infrastructuur waaronder internetkabels in kaart te brengen. De marine gaat onder meer duikteams samenstellen die deze kabels additional tegen de Russen moeten beschermen.

NLdigital heeft wel zorgen over stilvallende besluitvorming. ‘Als het nog lang duurt voor er verkiezingen zijn en de formatie op zich laat wachten dan staan we in Europa langere tijd minder sterk.’ Corbijn, hoofd beleid en public affairs: ‘Als digitalisering niet controversieel is, zou dat juist een reden kunnen zijn hier vol op in te zetten komende tijd. Het is immers de foundation voor de vele transities waar Nederland nu voor staat. Een sterke digitale foundation geeft een volgend kabinet de kans om die transities aan te pakken.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *