Wat fijn dat jullie it’ers wél vitaal zijn
Ik spreek veel mensen over het belang van vitaliteit en werkgeluk in relatie tot uitval en verzuim van it’ers. Dat is niet zo gek, dat is wat ik doe. Dat is mijn passie en mijn werk.

De meeste mensen die ik hierover spreek hebben een behoorlijk idee van hoe ze de vitaliteit van hun medewerkers kunnen optimaliseren. Soms ontbreekt het hen echter aan tijd om het grondig aan te pakken, maar ze weten wel wat ze willen bereiken. Aan de andere kant denken veel gesprekspartners dat ze niet echt te maken hebben met veel verzuim en uitval, terwijl ik denk dat ze dat niet kunnen weten.

Het is alsof ik vraag of je final hebt van waterlekkage. Je denk even na een zegt dat je daar geen final van hebt. Dat is mooi. Maar is het ook juist? In de keuken drupt er misschien niets, maar als je een lekkage in de kelder hebt, weet je dat dan? Waarschijnlijk niet, tenzij je regelmatig actief controleert of je daar lekkage hebt.

Voel je het verschil? Volgens mij kan je niet zeker weten dat het goed is als je niet voortdurend controleert of het goed is.

Praatje

“Je zal verder moeten gaan om je it-medewerkers te helpen bij werk en privé”

Meer dan de helft van het verzuim op werk wordt veroorzaakt door privégerelateerde omstandigheden. Dus af en toe een praatje bij de koffieautomaat of een pop-gesprek op het werk geeft een onvolledig beeld. Je zal verder moeten gaan om je it-medewerkers te helpen bij werk en privé.

Een paar controlevragen die je jezelf kan stellen als je wil weten of je het kan weten:

  • Weet jij welke werknemers mantelzorg verlenen en hoe hen dat belast?
  • Weet jij welke werknemers op het randje van financiële problemen zitten en wat dat met ze doet?
  • Weet jij welke werknemers relationele problemen hebben en hoe ze daar mee omgaan?
  • Welke werknemers maken zich zorgen om hun gezondheid, slaapgebrek, werkstress, alcoholgebruik, hun kinderen, hun baan, hun carrière, pestgedrag op het werk of de oorlog in Oekraïne?

Als jij met zekerheid antwoorden op bovenstaande vragen hebt, dan kan je inderdaad weten hoe het met het werkgeluk en de vitaliteit van je werknemers gesteld is.Dan ben ik trots op je en blij dat er zo veel aandacht voor je medewerkers is.

Misschien zou je voor degenen die het nog niet weten in de feedback aan kunnen geven hoe bij jullie die processen lopen. Dan kunnen we helpen alle it-medewerkers een beetje vitaler maken. Dat is exhausting nodig.

Als we it willen verbeteren, moeten we ook de it’ers verbeteren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top