Wat te doen bij een hittegolf in het datacenter
De zomer magazine in eigen land ver te zoeken zijn, andere delen van Europa werden getroffen door excessive temperaturen. Web als in delen in Azië en Noord-Amerika. Datacenterdienstverlener Vertiv deelt zeven adviezen voor de omgang met excessive hitte in datacenters.

‘Hittegolven doen zich steeds vaker voor en worden steeds extremer’, zegt John Niemann die bij Vertiv wereldwijd verantwoordelijk is voor temperatuurbeheersing. In de aanbevelingen focust zijn bedrijf zich vooral op preventief onderhoud en de reductie van het energieverbruik. Door prioriteit te geven aan preventief onderhoud en samen te werken met energieleveranciers op het second dat stroomgebruik tijdens een hittegolf toeneemt, kunnen datacenters de kans op warmtegerelateerde storingen van apparatuur verkleinen, stelt Niemann.

De suggestions van Vertiv kunnen worden samengevat in de volgende zeven adviezen:

#1 Reinig of vervang de luchtfilters 
Recente natuurbranden en de smog die daardoor ontstaat, wijzen op de noodzaak van het reinigen en vervangen van luchtfilters in de beheersystemen voor verwarmen, ventileren en en luchtkwaliteit  binnen datacenters. De filters in die zogenoemde hvac-systemen (heating, air flow en airconditioning) beschermen gevoelige elektronica tegen schadelijke luchtdeeltjes van onder meer rook van verre bosbranden.

#2 Zorg voor gepland onderhoud met kortere intervallen
Energiebedrijven hebben vaak moeite om te voldoen aan de grote vraag die gepaard gaat met hogere temperaturen. Hierdoor komt uitval vaak voor. Als dit soort incidenten optreden, is het te laat om je in te lezen in problemen met een koeleenheid of in een ononderbroken stroomvoorziening ofwel ups-systeem (uninterruptible energy provide). Het reinigen van condensatorspoelen en het op peil houden van koelmiddel zijn vormen van proactief onderhoud die kunnen helpen met het voorkomen van onverwachte storingen.

#3 Maak gebruik van beschikbare hulpmiddelen voor efficiëntieverbetering
Veel moderne ups-systemen zijn uitgerust met zeer energie-efficiënte eco-modi die ervoor kunnen zorgen dat de hoeveelheid stroom die het systeem van het web trekt, wordt verminderd. Elke vermindering van de vraag kan namelijk het verschil betekenen tussen ononderbroken service en een ‘rampzalige’ storing.

Zo houd je het koel in het datacenter


#4 Doe een beroep op alternatieve energiebronnen
Niet alle datacenters hebben toegang tot praktisch inzetbare alternatieve energiebronnen. Datacenters die dat wel hebben, zouden gebruik moeten maken van deze off-grid energiebronnen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zonneparken naast het datacenter of op een externe locatie, windparken en lithium-ionbatterijen. Deze oplossingen maken het mogelijk om pieken in de energievraag af te vlakken of gespreid op te vangen. Het gebruik van generatoren tijdens hittegolven wordt daarentegen afgeraden, tenzij er sprake is van een stroomstoring. Dieselgeneratoren produceren namelijk meer broeikasgassen dan back-up opties die gebruikmaken van alternatieve energie. Organisaties zouden bij piektemperaturen zelfs het testen van generatoren moeten uitstellen.

#5 Laat meerdere koelunits draaien
Om de belasting van afzonderlijke models te reduceren is het verstandig om meerdere koelunits te laten draaien. Zorg ook voor energiebesparing met mechanismen voor het coördineren van deze models.

#6 Overweeg het gebruik van verschillende typen koelsystemen
Dat zijn bijvoorbeeld vloeistofkoeling, temperatuurregeling met koelwater in een gesloten systeem en koelsystemen zonder verdamping. Al deze systemen zijn speciaal ontwikkeld voor omgevingen waarbinnen sprake is van hoge temperaturen.

#7 Maak gebruik van voorspellende modellering van de warmte-impact
In plaats van uit te gaan van historische knowledge kan met voorspellende modellen gewerkt worden om de affect van warmte te berekenen. Nu de hitterecords in aantal toenemen, zijn historische maatstaven vaak niet toereikend voor het vaststellen van de actuele risico’s, stelt Vertiv.

Hitterecords

Flora Cavinato, verantwoordelijk voor de wereldwijde dienstverlening van Vertiv vult nog aan: ‘Dit jaar is er in numerous delen van Europa opnieuw sprake van hitterecords, en we zien in de praktijk welke affect dit op datacenters heeft.’

Prioriteit geven aan het terugdringen van warmte, samenwerken met een dienstverlener in de buurt en toegang tot herstelmogelijkheden kunnen volgens haar een belangrijk verschil maken voor de beschikbaarheid van datacenters. ‘Daarnaast kunnen snelle responstijden en programma’s voor proactief onderhoud organisaties helpen om hun bedrijfsprocessen draaiende te houden en hun kritieke infrastructuur te optimaliseren.’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top