WBSO-gelden voor r&d gaan weer omhoog
Het kabinet investeert dit jaar further in ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid. Zo is het funds van de ‘oude vertrouwde’ innovatieregeling WBSO (Moist Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verhoogd. Verder komen er further gelden voor de verbetering van de economische veiligheid van Nederland en voor startups met groeipotentie.

Een deel hiervan is structureel en dus blijvend. Het further funds voorkomt dat percentages, schijflengten of andere parameters moeten worden aangepast. Het speur- en ontwikkelingswerk wordt duurder. De inflatie heeft een negatieve influence op de stimulering van innovatie. Vandaar dat further geld is uitgetrokken.

De WBSO maakt het voor bedrijven en zzp’ers mogelijk om een vermindering te krijgen op de door hen verschuldigde loonheffing. In 2022 was het budgettaire belang hiervan 1.297 miljoen euro. In 2023 wordt dit 1.437 miljoen euro en volgend jaar 1.446 miljoen euro.

Met de WBSO kunnen ondernemers onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Op dit instrument wordt al jarenlang een groot beroep gedaan. Vorig jaar ging het om 19.484 bedrijven.

Economische veiligheid en startups

Daarnaast kondigt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan dat er honderd miljoen euro beschikbaar komt voor het versterken van de economische veiligheid van Nederland. Het gaat om funds dat kan worden ingezet om sensitieve technologieën, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders in Nederland te houden. Bijvoorbeeld als reguliere wetgeving of financiële middelen ontoereikend zijn. Dit om te voorkomen dat ongewenste partijen zeggenschap of invloed verwerven.

Hoewel China niet met title wordt genoemd, is het potje bestemd om te voorkomen dat China strategisch belangrijke startups in handen kan krijgen, bijvoorbeeld op gebied van photonica en machines voor de vervaardiging van geavanceerde halfgeleiders.

Ook is er voor Nederlandse startups die de potentie hebben om te kunnen doorgroeien naar een scale-up further funds beschikbaar. EZK draagt honderd miljoen euro bij aan het zogenoemde het European Tech Champions Initiative (ETCI). Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen, aldus de minister. Het kabinet blijft through het Nationaal Groeifonds (20 miljard euro) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van de economie bevorderen through de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top