Zeewolde kan definitief naar datacenter fluiten
Het bedrijventerrein Trekkersveld IV in Zeewolde krijgt definitief geen datacenter. Meta/Fb had zich in juni 2022 al teruggetrokken uit het undertaking. Maar ook eventueel andere gegadigden maken geen enkele kans meer.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan definitief vernietigd. De gemeente Zeewolde hoeft niet te proberen om verdere stappen te zetten.

De hoogste bestuursrechter acht het bestemmingsplan onuitvoerbaar omdat de gemeente geen eigenaar is van de benodigde gronden. Een groot deel van de gronden is namelijk in het bezit van de Staat.  LTO Noord, DataTruc Zeewolde en andere bezwaarmakers hebben dat terecht aangevoerd, zo blijkt uit de uitspraak.

Volgens de rechter mocht de gemeenteraad van Zeewolde er op het second van het vaststellen van het bestemmingsplan niet zonder meer van uitgaan dat geen gerede twijfel bestond over de uitvoerbaarheid. Uit de stukken blijkt namelijk dat de overeenkomst is gesloten tussen de gemeente, de provincie Flevoland en Polder Networks. De Staat stond daar buiten.

Grote beroering

De komst van een mega-datacenter van Meta/Fb leidde in het najaar van 2021 tot grote beroering. Ondanks maatschappelijke bezwaren over het hoge energie- en waterverbruik en de geringe voordelen voor de werkgelegenheid waren B&W en de gemeenteraad van Zeewolde aanvankelijk erg gebrand op het binnenhalen van dit undertaking.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar kantte een meerderheid in de raad zich tegen het mega-datacenter. Eind juni hield Meta het voor gezien.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven