Zo ziet de nieuwe netwerkbranche eruit
In de zich verder ontwikkelende wereld van technologie ondergaat ook de netwerkbranche veranderingen, die hoe dan ook impression hebben op bedrijven wereldwijd. De impression van cloudproviders is verantwoordelijk voor het overgrote deel van die veranderingen. De belangrijkste pijlers van al die ontwikkelingen? Innovatie, transparantie en connectiviteit.

Cloudproviders spelen een cruciale rol in het stimuleren van innovatie in netwerken. Cloud computing groeit dan ook snel en vindt in verschillende sectoren opgeld. Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat de wereldwijde uitgaven aan de publieke cloud dit jaar met meer dan twintig procent zullen groeien. In totaal vertegenwoordigt de cloud eind dit jaar dan een waarde van een slordige 550 miljard euro.

De groei van de cloud leidt logischerwijs tot een grotere vraag naar bandbreedte en hogere netwerksnelheden. Daarom kijken betrokken suppliers steeds vaker naar de inrichting van hun infrastructuur. Ze moeten veel knowledge verwerken en analyseren met behulp van ai- en machine learning-algoritmen. De rekenkracht die daarvoor nodig is, is enorm.  

Die toenemende vraag heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals software-defined networking (sdn), netwerkfunctievirtualisatie en edge computing. Deze technologieën hebben het potentieel om de manier waarop we netwerken ontwerpen, implementeren en beheren, drastisch te veranderen. Dit zal leiden tot meer innovatie en nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in verschillende sectoren.

Essentieel

“Naast innovatie is transparantie in netwerken van essentieel belang”

Naast innovatie is transparantie in netwerken essentieel. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met netwerkgerelateerde cyberaanvallen. Daardoor nemen de zorgen over goede beveiliging toe. Er wordt nu al voorspeld dat de kosten van cybercriminaliteit tegen 2025 wereldwijd 9,7 miljard euro zijn. Om beter inzicht te krijgen in wat er op privénetwerken gebeurt, hebben bedrijven transparantie nodig en dat is soms nog weleens lastig.

Door onder meer de geografische bronnen van knowledge te achterhalen, kunnen bedrijven de operationele besluitvorming verbeteren, de netwerkbeveiliging versterken en netwerkprestatieproblemen effectiever oplossen.

Snelheid is vital

Ten slotte is connectiviteit een facet van de toekomst van netwerken. De ontwikkeling van prolonged attain optische netwerken biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Deze netwerken kunnen knowledge met snelheden tot 400 gigabyte per seconde verzenden. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de huidige infrastructuur, die ongeveer 200 gigabyte per seconde haalt. Met deze technologie kunnen bedrijven snellere en efficiëntere verbindingen tot stand brengen. Dat leidt tot verbeterde productiviteit en een lagere downtime, wat natuurlijk kostenbesparingen oplevert.

Kortom, de toekomst van netwerken draait om innovatie, transparantie en connectiviteit. Bedrijven moeten meegaan met deze veranderingen om concurrerend te blijven. Door te investeren in nieuwe technologieën, het heroverwegen van netwerkarchitectuur en het implementeren van effectieve netwerkbeheerstrategieën, kunnen bedrijven profiteren van de voordelen die deze ontwikkelingen bieden. Het inzien van de toegevoegde waarde van cloudproviders, het belang van netwerktransparantie en de mogelijkheden van verbeterde connectiviteit kan bedrijven helpen om succesvol te zijn in een steeds veranderende wereld.

De ontwikkelingen in netwerktechnologie zullen onverminderd doorgaan en het is aan bedrijven de taak om de aandacht voor alle ontwikkelingen en traits niet te laten verslappen. Alleen dan kunnen bedrijven de beste resultaten blijven boeken en de concurrentie voorblijven.

(Auteur Mark de Haan is senior vicepresident Central Europe bij GTT.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top